Autoryzowani Doradcy widzą światełko w tunelu

13 maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Autoryzowanych Doradców. Moment rejestracji zbiegł się z okresem płynącego z polskiej gospodarki korekcyjnego sygnału.

„Zaobserwowany ruch indeksu nie powinien stanowić podstaw do jednoznacznego określenia, czy mamy do czynienia z początkiem nowego ożywienia – niemniej dane te pokazują, że w gospodarce zaczynają na szerszą skalę ujawniać się skutki podjętych działań antykryzysowych” mówi Marcin Duszyński, Prezes Stowarzyszenia oraz inicjator jego powołania. „Zauważalna poprawa stwarza nowe szanse dla spółek chcących zadebiutować na NewConnect a także dla rozwoju samego rynku, którego promocję stawiamy sobie za główny cel” dodaje Marcin Duszyński.

Stowarzyszenie Autoryzowanych Doradców ma również za zadanie współdziałanie z przedstawicielami otoczenia legislacyjnego (GPW, KNF) oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

W skład Stowarzyszenia wchodzi obecnie 12 Autoryzowanych Doradców.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu