SAS w Kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management

Firma SAS Institute została sklasyfikowana w Kwadrancie Liderów w raporcie firmy analitycznej Gartner „Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management”. W tym roku SAS znalazł się również w gronie liderów w opublikowanych przez firmę Gartner raportach dotyczących platform Business Intelligence oraz rozwiązań customer data mining.

Według firmy Gartner „Liderzy raportu Multichannel Campaign Management posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych rozwiązań i osiągają wybitne wyniki w zakresie zarządzania kampaniami marketingowymi począwszy od prostych, aż po złożone i zaawansowane projekty zarządzania kampaniami. Posiadają również wysokie kompetencje w zakresie implementacji strategii e-marketingu.   Ponadto Liderzy mają silną pozycję rynkową i wysoki wskaźnik penetracji rynku oraz strategiczną wizję w zakresie rozwoju biznesu w obszarze zarządzania kampaniami.”

„Jesteśmy dumni z faktu znalezienia się SAS w Kwadrancie  Liderów rozwiązań do zarządzania wielokanałowymi kampaniami marketingowymi. Jestem przekonany, że bezkonkurencyjne rozwiązania analityczne SAS w powiązaniu z naszą kompleksową ofertą w obszarze rozwiązań marketingowych dla przedsiębiorstw stanowią najlepszy wybór dla każdego departamentu marketingu.” – powiedział Jeff Levitan, Dyrektor Generalny SAS Global Customer and Retail Business. „Nieustannie rozwijamy nasze rozwiązania w oparciu o zmieniające się potrzeby klientów. Ponadto solidna kondycja finansowa naszej firmy pozwala nam inwestować w rozwój nowych produktów i usług, jak w przypadku ogłoszonej w poprzednim miesiącu dostępności naszego rozwiązania do zarządzania kampaniami marketingowymi w modelu software-as-a-service (SaaS) i wprowadzenia na rynek nowej wersji rozwiązania web analytics.”

Przedsiębiorstwa, które korzystały dotychczas ze standardowych prostych rozwiązań do zarządzania kampaniami przechodzą obecnie na zaawansowane narzędzia SAS do zarządzania wielokanałowymi kampaniami marketingowymi. Klienci SAS, którzy wdrożyli rozwiązania analityczne SAS w powiązaniu z narzędziami do optymalizacji działań marketingowych rekordowo zwiększyli swoje wyniki w zakresie zwrotu z inwestycji (ROI) – w niektórych przypadkach nawet o 400%.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej elastyczne opcje zakupu i korzystania z oprogramowania, SAS wprowadził na rynek rozwiązanie SAS® OnDemand: Campaign Management. „W dzisiejszych realiach rynkowych organizacje muszą dokonywać przemyślanych i wyważonych inwestycji w rozwiązania technologiczne i wybierać te, które gwarantują szybki zwrot z inwestycji i są wystarczająco elastyczne, aby ich funkcjonalność mogła rosnąć w miarę potrzeb przedsiębiorstwa. W związku z dostępnością tego rozwiązania w modelu SaaS, SAS® Campaign Management zapewnia szybki zwrot z inwestycji i wymierne korzyści dla organizacji oraz dobrą kondycję finansową.” – dodał   Jeff Levitan

SAS®Campaign Management daje możliwość szybkiego tworzenia, modyfikowania oraz zarządzania kampaniami marketingowymi, począwszy od prostych, aż po złożone wielokanałowe kampanie. Użytkownicy mogą definiować grupy docelowe, ustalać priorytety, wybierać kanały komunikacji, planować i realizować kampanie oraz przeprowadzać zaawansowane analizy, aby przewidzieć i ocenić efekty realizowanej komunikacji z klientami. SAS oferuje kompleksowy pakiet najwyższej klasy produktów i usług, które obsługują pełny zakres  ukierunkowanych na klienta procesów marketingowych. Rozwiązanie SAS® Campaign Management jest elementem kompleksowej platformy marketingowej SAS® Customer Intelligence, która obok rozwiązań do optymalizacji i zarządzania kampaniami zawiera również narzędzia cross-sell/up-sell, rozwiązania do segmentacji i profilowania klientów, utrzymania klientów, e-marketingu, zarządzania wydajnością działań marketingowych, Web analytics i wiele innych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu