Bardzo dobre wyniki na tle sektora – Nordea Bank Polska jako jedyny wśród 20 największych banków w Polsce zanotował wzrost zysku brutto po I kwartale br.

Na wynikach finansowych banków za 1 kwartał 2009 r. zaważyła pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Wśród 20 największych pod względem funduszy własnych banków działających w Polsce Nordea Bank Polska jako jedyny odnotował wzrost zysku brutto o 7 proc. (prawie 36,4 mln zł) w porównaniu do 1 kwartału roku 2008 .

Zysk netto spadł w Nordea zaledwie o 4 proc. i wyniósł w I kwartale 26,5 mln zł, podczas gdy pozostałe banki z 20. odnotowały spadki dwucyfrowe. Jeśli porównamy ten wynik ze spadkiem zysku netto dla całego sektora, który wyniósł 55 proc. – widać wyraźnie, że Nordea Bank Polska skutecznie dotychczas sobie radzi z pokonywaniem trudności w warunkach kryzysu.
Dynamika wzrostu sumy bilansowej (I kw 2009 w stosunku do I kw 2008) uplasowała Nordeę na 3. miejscu w grupie 20. największych banków (przyrost o 58,9 proc).

Bank Nordea zamierza kontynuować działania ukierunkowane na jeszcze lepsze poznawanie potrzeb klientów i budowanie dobrych rezultatów w ścisłej współpracy z nimi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu