Wernisaż wystawy „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski”

Wystawą „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski” Instytut Wzornictwa Przemysłowego inauguruje w Warszawie start projektu kluczowego Zaprojektuj Swój Zysk – programu wspierającego rozwój polskiego wzornictwa. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytania czy polskie wzornictwo jest innowacyjne, czy jest czytelne  i akceptowalne dla odbiorców poza naszym krajem. Czy posiada rys rodzimości, który potrafi wykorzystać nasze odrębne obyczaje  i upowszechnić w świecie?

Wystawa ma pokazać czym jest wzornictwo dzisiaj, jak je definiujemy, jakie ma konteksty. Celem wystawy jest odnalezienie wartości dodanej polskiego wzornictwa. Dzisiaj to nie cena, ale właśnie wartości dodane stały się najważniejszymi argumentami przy dokonywaniu wyboru – podkreśla Beata Bochińska prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i kurator wystawy.

– Tę wartość dodaną zapewnia dobre wzornictwo. I to we wzornictwie właśnie należy upatrywać podniesienia konkurencyjności, a co za tym idzie zysków – dodaje  Krzysztof Bielski dyrektor Pionu Upowszechniania Wzornictwa w IWP i drugi kurator.

Na wystawie będzie można zobaczyć  40 produktów polskich projektantów, w postaci gotowych produktów, prototypów czy prezentacji multimedialnych, w siedmiu działach tematycznych: Rodzimość, Potencjał przemysłu, Estetyka, Inżynieria, Projektowanie uniwersalne, Ergonomia oraz Cyfrowe Technologie.

– Ta wystawa służy uporządkowaniu i pokazaniu potencjałów polskiego wzornictwa dzisiaj – podkreśla Krzysztof Bielski.

Dla projektantów wystawa będzie okazją do poznania polskich mocnych stron wzornictwa. Na wystawie będą prezentowane przykłady dobrych  projektów, które najczęściej powstają we współpracy z przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcy, dzięki konkretnym produktom, przekonają się, jakie wartości design może przynieść ich firmie.

Integralnymi częściami wystawy są katalog i film. Katalog to prezentacje, analizy  i komentarze do poszczególnych kontekstów wzornictwa napisane przez ekspertów. W filmie pt. „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski” Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaproponował inny sposób spojrzenia na projektowanie  jako na interdyscyplinarny proces: od edukacji projektantów, przez koncepcję projektową i analizę potrzeb klienta, po współpracę z producentem. To pierwszy w Polsce tego typu film edukacyjny, upowszechniający proces powstawania produktu. Film przedstawia także konteksty i zjawiska polskiego współczesnego wzornictwa oraz drogi wprowadzania nowych, innowacyjnych produktów na rynek.

Każdy odwiedzający otrzyma także specjalnie przygotowany folder wystawy, który w skróconej formie przedstawia najważniejsze zjawiska  w polskim wzornictwie.

Kuratorami wystawy „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski” są Beata Bochińska – prezes IWP oraz Krzysztof Bielski – dyrektor Pionu Upowszechniania Wzornictwa w IWP. Autorem scenografii jest znany polski projektant wzornictwa Maciej Jurkowski. Kuratorzy wystawy na jej manifest wybrali hasło prof. Wandy Telakowskiej, twórczyni idei Instytutu: „Piękno na co dzień dla wszystkich”.

Wystawa jest otwarta od 21 maja do 6 września czynna w godzinach 10:00 – 19:00 od wtorku do niedzieli w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

Wstęp wolny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu