SABRE Award 2008 dla polskiego projektu

SABRE Award 2008 dla polskiego projektu PR – kampanii On Board PR i NSZZ Solidarność. „Kampania na rzecz pracowników ochrony” zdobyła nagrodę w międzynarodowym konkursie SABRE Awards 2008 jako najlepsza kampania Public Affairs.

Statuetka SABRE Award 2008 została przyznana kampanii realizowanej przez On Board PR w 2008 roku dla NSZZ Solidarność. Jury międzynarodowego konkursu nagrodziło „Kampanię na rzecz pracowników ochrony” w kategorii Public Affairs. Wręczenie nagród w europejskiej edycji konkursu odbyło się podczas gali w Sztokholmie. Nagroda przyznawana przez The Holmes Report jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży public relations.

Nagrodzony projekt był realizowany dla NSZZ Solidarność. Celem kampanii była poprawa warunków pracy w branży ochrony, edukacja pracowników tego sektora oraz przekonanie pracodawców o konieczności polepszenia warunków pracy ochroniarzy. Prowadzone działania wsparły Solidarność w osiągnięciu strategicznych celów; podpisano porozumienia z sześcioma największymi firmami ochrony i zainicjowano proces przygotowania zmian regulacji prawnych istotnych dla sektora.

SABRE Award 2008 to kolejna nagroda dla projektu realizowanego przez On Board PR dla NSZZ Solidarność. Projekt już wcześniej został nagrodzony – otrzymał honorową nagrodę Magellan Awards 2008 w konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals oraz srebrną statuetkę Mercury Excellence Award 2008/2009 w kategorii Public Affairs, w konkursie organizowanym przez amerykańską organizację MerComm.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu