Ruszył program wsparcia polskiego wzornictwa Zaprojektuj Swój Zysk!

Panelem o wzornictwie, jako narzędziu osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, 21 maja tego roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie zainaugurował projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa)”, którego skrócona nazwa brzmi Zaprojektuj Swój Zysk. Panel otworzył Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki.

Zaprojektuj Swój Zysk jest projektem kluczowym realizowanym  w ramach Program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji

Działanie:  5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Typ projektu: Projekt indywidualny IWP

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki od września 2008 do końca 2011 roku.

O projekcie

Projekt adresowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz projektantów. Jego głównym celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego. Cel ten realizowany jest  poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom i projektantom wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu wdrażania nowych produktów wzorniczych na rynek, skutecznej współpracy i metod pracy zespołowej, których ostatecznym celem jest wprowadzanie innowacyjnych produktów wzorniczych na rynek i kreowanie własnych marek.

Przedsiębiorcom projekt ZSZ dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie:

  1. – wzornictwa jako narzędzia innowacji procesowej i produktowej oraz osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku
  2. – zarządzania  nowym produktem wzorniczym i procesem jego wprowadzania na rynek
  3. – metod wdrożeń
  4. – wykorzystania możliwości technologicznych
  5. – wiedzy o możliwości studiów projektowych
  6. – dostosowania produktów do trendów rynkowych Projektantom projekt ZSZ dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie:
  7. – zarządzania procesem projektowania nowego wzoru w pragmatyce rynkowej
  8. – pracy w interdyscyplinarnych zespołach
  9. – metodologii i praktyki wdrożeń w przedsiębiorstwach


Innowacja poprzez wzornictwo

W 2007 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przebadał ponad 300 różnej wielkości przedsiębiorstw, z różnych rejonów Polski, w ośmiu branżach. Z raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach” wynika, że większość firm uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. Aż 86% firm sądzi, że inwestycje w produkt wzorniczy są opłacalne. 60% liderów wzornictwa wskazuje na jego duży wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta  i wizerunek firmy, a 65% jest przekonanych, że w najbliższych latach nastąpi dalszy wzrost wzornictwa. Jednak tylko 5% przedsiębiorców potrafi ocenić ryzyko decyzji inwestycji we wzornictwo, 50% nie prowadzi badań preferencji konsumentów, a 8% firm otwarcie przyznaje się do modyfikacji cudzych wzorów.

– Chcemy aby  ZSZ obudził i uaktywnił ogromny, ukryty potencjał naszych firm i projektantów. Czas stworzyć platformę porozumienia i współpracy. Rzecz w dostępie do wiedzy, w zaufaniu, w świadomości ukrytych źródeł rentowności i w końcu, w rzeczywistej współpracy: poważnej, przemyślanej i przede wszystkim konsekwentnej – podkreśla Beata Bochińska, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, dyrektor projektu ZSZ.

Uczestnicy projektu

W projekcie Zaprojektuj Swój Zysk weźmie udział 550 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz 75 – 100 projektantów i studiów projektowych.  Beneficjentami projektu ze strony przedsiębiorstw jest wyższa i średnia kadra zarządzająca procesem wprowadzania nowych produktów na rynek, w tym specjaliści z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, technologii
i produkcji.

Projektanci mogą zostać uczestnikami projektu zarówno jako niezależni freelancerzy, zatrudnieni w przedsiębiorstwach oraz jako właściciele i pracownicy studiów projektowych. Dla zwiększenia skuteczności oddziaływania projektu Zaprojektuj Swój Zysk, stworzona zostanie sieć polskiej i międzynarodowej współpracy z ośrodkami i instytucjami wspierającymi i promującymi wzornictwo. Należeć będzie do niej 30 partnerów projektu, wśród nich: ogólnopolskie i regionalne  instytucje gospodarcze, akademickie, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki transferu technologii, parki naukowo-technologiczne oraz międzynarodowe organizacje badawczo-naukowe.

Doświadczenia międzynarodowe w projektach wspierających wzornictwo

Zagranicznym odpowiednikiem dla projektu Zaprojektuj Swój Zysk jest program Designing Demand realizowany od 2003 roku w Wielkiej Brytanii przez Design Council, narodową instytucję publiczną nadzorowaną przez Department of Trade and Industry, odpowiednik Ministra Gospodarki.  Design Council prowadzi i koordynuje program we współpracy z dziewięcioma regionami, co zapewnia wysoką jakość i jednolite standardy projektowania rynkowych produktów. Program Designing Demand obejmuje 6.500 przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii i zaowocował stworzeniem rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi innowacji poprzez wzornictwo oraz wzmocnieniem marek brytyjskich na rynkach światowych. Badania pilotażowego programu dotyczącego 650 przedsiębiorstw wykazały jego wysoką efektywność: 2/3 uczestniczących przedsiębiorstw dało najwyższą ocenę (excellent) podkreślając pozytywny wpływ na rozwój produktów i strumienia przychodów oraz uporządkowanie strategicznego procesu rozwoju nowych produktów. Wreszcie 73% firm powtórzyło zamówienie projektów wzorniczych w akredytowanych studiach już poza zakresem programu, co jest jego trwałym efektem. IWP nawiązał współpracę z Design Council, co umożliwia transfer doświadczeń i dobrych praktyk w celu realizacji projektu Zaprojektuj Swój Zysk.

Wiedza i warsztaty

Podstawą merytoryczną projektu będzie pierwszy w Polsce podręcznik  metodologii wprowadzania nowego produktu wzorniczego na rynek i zarządzania procesem, adresowany do projektantów i zespołów odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów w przedsiębiorstwach. Stanowić on będzie także podstawę realizowanych w ramach projektu   warsztatów stacjonarnych i kursów e-learningu dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz projektantów. W trakcie warsztatów dla firm przedsiębiorcy poznają konkretne rozwiązania systemowe zwiększające efektywność procesu wdrażania produktów wzorniczych. Studia projektowe i projektanci zdobędą z kolei odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat standardów w zakresie opracowania produktów wzorniczych, w tym poszanowania własności intelektualnej. Przedsiębiorcy i projektanci w trakcie wspólnych warsztatów wykształcą kompetencje i umiejętności z zakresu zarządzania procesem przygotowywania nowego produktu wzorniczego. Warsztaty odbywać się będą w Instytucie oraz w wybranych siedzibach partnerów regionalnych projektu. 20 kursów e-learnigowych z kolei dostępnych  będzie na portalu projektu – największej platformie internetowej poświęconej wzornictwu w tej części Europy. Ich zawartość merytoryczna i metodyka będzie wypracowana w ramach projektu.
E-learning będzie dostępny dla projektantów oraz pracowników przedsiębiorstwa, których praca związana jest wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Adresowany jest także do projektantów.

Portal projektu

Centrum wszystkich wydarzeń w ramach projektu będzie interaktywny portal – główna platforma komunikacji, edukacji i promocji wzornictwa. Znajdzie się na nim m.in. unikalna wirtualna biblioteka cyfrowa poświęcona wprowadzaniu nowych produktów na rynek i  zarządzania wzornictwem, dostęp do międzynarodowych baz danych dotyczących wzornictwa oraz Interaktywne Centrum Designu, na którym będzie można znaleźć raporty poświęcone znaczeniu wzornictwa w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku, polskich i międzynarodowych case studies z zakresu wdrażania wzornictwa w przedsiębiorstwach i wyników rynkowych oraz aktualności z obszaru tzw. creativity business.  Na portalu znajdzie się także największa baza projektantów współpracującej z biznesem, za pomocą której przedsiębiorstwa będą miały dostęp do projektantów różnych branż. Uczestnicy ZSZ będą mogli korzystać z forum –  interaktywnej platformy  wymiany opinii, doświadczeń i nawiązywania współpracy wszystkich uczestników projektu.

Dobre praktyki wzornicze

W ramach projektu zrealizowanych zostanie ponad 20 ekspozycji dobrych praktyk wzorniczych, w tym światowego wzornictwa i realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wystawy będą organizowane w różnych lokalizacjach Polski i zagranicą. Ich celem je prezentacja systemowych rozwiązań współpracy między przedsiębiorstwem a projektantem na rzecz wdrażania wysokiej jakości wzorniczej produktów, w których design jako wartość dodana  podnosi ich rynkową wartość, wskazuje nowe trendy i innowacyjne rozwiązania. Wystawy prezentować będą największe osiągnięcia projektowe, nowe trendy we wzornictwie, technologie i materiały.

Oczekiwane efekty projektu

Instytut Wzornictwa Przemysłowego oczekuje, że projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa)” ułatwi polskim przedsiębiorcom podniesienie konkurencyjności ich produktów na rynku globalnym poprzez profesjonalne zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Projektantom z kolei, dzięki nabytym umiejętnościom i kompetencjom współpracy z przedsiębiorstwami, umożliwi aktywny udział w tworzeniu innowacyjnych produktów rynkowych.  Korzyści płynące z udziału w projekcie dla projektantów to m.in.: dostęp do unikalnej wiedzy na temat tego jak zaprezentować swój projekt przedsiębiorcy i jak z nim współpracować w polskich realiach, zapewniając sobie ochronę projektów. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość dokonania oceny dojrzałości swojego przedsiębiorstwa pod kątem aplikacji wzornictwa, wykształcić zespoły odpowiedzialne w firmach za rozwój nowych produktów, w efekcie wykształcić kompetentną kadrę i zmodernizować strategię swojej firmy w oparciu o innowację poprzez wzornictwo.

– Rozwój nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa projektowego jest najtańszą i najłatwiejszą metodą podnoszenia atrakcyjności produktu, co w dzisiejszej rzeczywistości globalnego rynku staje się podstawowym narzędziem budowania marki ponadregionalnych firm – podkreśla Beata Bochińska prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. – Oczekujemy, że nasz projekt ułatwi polskim przedsiębiorcom zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej – dodaje.

Pierwsze warsztaty w ramach projektu ZSZ odbędąsię w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w lipcu tego roku. Adresowane będą do projektantów.

Więcej informacji o projekcie www.iwp.com.pl/zsz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu