OSOZ.pl wprowadził Programy Zdrowotne

Po kilkumiesięcznym okresie badań i testów system OSOZ wprowadził kolejne serwisy medyczne, w postaci Programów Zdrowotnych, kierowanych do wszystkich pacjentów, posiadaczy Indywidualnych Kont Zdrowotnych na portalu „www.osoz.pl”.

Programy Zdrowotne to specjalizowane grupy usług zdrowotnych z obszaru medycyny zapobiegawczej, które winny być udzielane pacjentom w ściśle określonych odstępach czasu, po to, aby jak najlepiej zabezpieczyć zdrowie i w przyszłości mieć mniej problemów ze zdrowiem.

Kto w nawale pracy zapomina o terminach wykonywania określonych badań profilaktycznych, ten może wybrać odpowiedni Program Zdrowotny i zlecić pilnowanie realizacji badań systemowi OSOZ.

Na podstawie otrzymanego zlecenia, system OSOZ dokonuje regularnej analizy zawartości Indywidualnego Konta Zdrowotnego anonimowego właściciela Konta Zdrowotnego. Stosownie do historii zdrowia zapisanej w Koncie Zdrowotnym sprawdza indywidualne cechy pacjenta, takie jak płeć, wiek, przebyte choroby, zażywane leki oraz inne uwarunkowania. Na podstawie wykonanej analizy dokonuje selekcji Programów Zdrowotnych, dobierając dla danego pacjenta, najbardziej właściwe Programy.

Ponieważ system OSOZ, z założenia, nie gromadzi żadnych danych osobowych właściciela Konta Zdrowotnego, dlatego stosowne zalecenia dla pacjenta umieszcza w odpowiednim miejscu Konta Zdrowotnego. Anonimowość Indywidualnego Konta Zdrowotnego jest unikalną cechą systemu OSOZ, istotnie odróżniającą go od innych systemów o podobnym charakterze.

Przykładami Programów Zdrowotnych mogą być programy kontroli szczepień obowiązkowych dla dzieci i młodzieży lub programy kontroli gruczołu prostaty u osób o szczególnym zagrożeniu tego typu dolegliwością.

Oferowane przez OSOZ profilaktyczne Programy Zdrowotne tworzone są przy współpracy profesjonalistów medycznych, co przekłada się na wysoki poziom merytoryczny wszelkich działań.

Potencjalny użytkownik przed przystąpieniem do określonego Programu ma możliwość zapoznania się z celem Programu, jego szczegółowym opisem, aspektami profilaktycznymi oraz wskazówkami praktycznymi.

Okazuje się, że przy niewielkim zaangażowaniu i wysiłku ze strony pacjenta, można poprawić stan zdrowotny i istotnie zmniejszyć ryzyko zachorowania w przyszłości, szczególnie, jeśli zamierzamy żyć coraz dłużej.

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia to pierwszy i największy w Polsce system kompleksowego oraz długofalowego wspierania zdrowia społeczeństwa. Aktualnie system OSOZ integruje kilka tysięcy placówek medycznych i farmaceutycznych w jeden ogólnokrajowy system wymiany informacji o zdrowiu. O jego znaczeniu i rosnącej popularności wśród pacjentów lekarzy i farmaceutów, może świadczyć spora liczba nowych podmiotów przystępujących codziennie do Systemu.

– Jednym z zadań systemu OSOZ, jest zastępowanie tradycyjnej medycyny naprawczej bardziej efektywną medycyną zapobiegawczą. Programy Zdrowotne to kluczowy moduł systemu OSOZ, który ma pomagać Polakom lepiej dbać o zdrowie. – mówi Rafał Kozioł, Dyrektor Wydziału Systemu OSOZ

System OSOZ jest tworzony od blisko 20 lat przez firmę KAMSOFT, która specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla NFZ, medycyny, farmacji i innych placówek funkcjonujących na rynku opieki zdrowotnej w Polsce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu