Odpowiedź firmy Global Partners na artykuły prasowe opublikowane w dn. 15-20.05.2009 roku w Gazecie Stołecznej dodatku lokalnym do Gazety Wyborczej

W odpowiedzi na doniesienia prasowe opublikowane na łamach Gazety Stołecznej, Global Partners Investment Fund Sp. z o.o. stanowczo sprzeciwia się dezinformowaniu i wprowadzaniu opinii publicznej w błąd, poprzez publikowanie przez Gazetę Stołeczną nieprawdziwych informacji dotyczących inwestycji na terenie przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie.

Firma Global Partners Investment Fund Sp z o.o. jest współużytkownikiem wieczystym terenu sąsiadującego z parkiem Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego (12ha z 20ha). Dziennikarze Gazety Wyborczej opisując inwestycję Global Partners sugerują, że jest ona planowana na terenie parku Pole Mokotowskie podczas gdy fakty są zaiste inne:

  • inwestycja GPIF nie jest planowana na terenie parku – teren przy ul. Wawelskiej nigdy nie był i nie jest częścią parku,
  • obowiązujące STUDIUM  dla przedmiotowego terenu  oprócz podstawowych funkcji sportu i rekreacji dopuszcza możliwość realizacji jako uzupełniających funkcji komercyjnych; biurowych, hotelowych, wystawienniczych itp.
  • w projekcie planu miejscowego przedmiotowy teren nie jest przeznaczony pod park.

Stołeczny dodatek Gazety Wyborczej w artykułach dotyczących inwestycji na przedmiotowym terenie pomija, celowo naszym zdaniem, istotne fakty związane z projektem Global Partners, które mogą przynieść wymierne benefity dla miasta i mieszkańców Warszawy. Inwestycja GPIF dla przedmiotowego terenu zakłada m.in.:

  • 2 razy więcej powierzchni zieleni niż projekt planu miejscowego  (o 40% więcej zieleni niż obecnie)
  • otwarcie terenu na park Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego i stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych (obecnie teren jest ogrodzony, projekt planu miejscowego daje możliwość ogrodzenia terenu!)
  • rewitalizację obiektów sportowych i rozszerzenie funkcji sportowych i rekreacyjnych + finansowanie ich budowy ze środków niepublicznych na zasadzie PPP
  • że miasto może być właścicielem stadionu wybudowanego ze środków niepublicznych.

Stanowczo popieramy ideę ochrony Parku Pole Mokotowskie im. J. Piłsudskiego – chcemy wręcz poszerzyć jego obszar kosztem naszego terenu. Niemniej jednak kampania prowadzona przez Gazetę Wyborczą oprócz wzniosłych idei jest po prostu manipulacją informacjami i naruszeniem prawa. Niezmiernie ważne jest, aby opinia publiczna miała dostęp do prawdziwych i rzetelnych informacji związanych zarówno z projektem planu miejscowego, ustaleniami studium, jak i z proponowaną przez nas inwestycją.

Chcielibyśmy również podkreślić, że proponowany przez nas projekt w przeciwieństwie do projektu planu miejscowego, jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, którymi zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powinni kierować się urbaniści przy sporządzaniu planów miejscowych.

Na etapie planowania koncepcji Parku Światła odbyły się konsultacje społeczne ze środowiskami mieszkańców, sportowców, ekologów i samorządowców. W badaniu przeprowadzonym przez SMG/KRC projekt zyskał poparcie 90% badanych.

Jeszcze raz podkreślamy, że proponowana przez nas  inwestycja przyczyni się do powiększenia terenów zielonych wokół Pól Mokotowskich i stanowczo sprzeciwiamy się niezgodnym z faktami sugestiom publikowanym przez Gazetę Wyborczą.

Wszystkie materiały informacyjne dotyczące planowanej przez nas inwestycji są umieszczone na stronie www.parkswiatla.pl. Na dodatkowe pytania chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu