„… z natury segreguję!” – tym razem w Garwolinie

Przed garwolińskimi szkołami pojawią się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Dzięki nim uczniowie wybranych szkół będą uczyć się selektywnej zbiórki odpadów. Praktyka wsparta zostanie lekcjami, konkursami i zajęciami plastycznymi. Jest to trzecia już w tym roku odsłona programu edukacji ekologicznej „… z natury segreguję!”. Cała akcja jest częścią projektu „W Trosce o Naturę”.

„… z natury segreguję!” to ogólnopolski program ekologicznych akcji edukacyjnych, prowadzonych dla społeczności lokalnych, podczas których dzieci i ich rodzice uczą się na czym polega recykling i jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

– Podczas trwania akcji najmłodsi będą poprzez zabawę uczyć się podstaw segregacji odpadów – powiedziała Zofia Kabas, koordynator akcji, PSR – Pokazujemy dzieciom i ich rodzicom, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne. Natomiast zaangażowanie w akcję samorządów lokalnych, przedsiębiorców i operatorów komunalnych pozwala nam na lepszą realizację tego ważnego celu. – dodała.

Akcja w Garwolinie jest trzecią w tym roku odsłoną programu „… z natury segreguję!”. Wcześniej segregacji odpadów uczyły się dzieci z Rybnika i warszawskiej Białołęki. Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży obejmują specjalnie przygotowane lekcje ekologii, prowadzone we wszystkich placówkach biorących udział w programie. Towarzyszyć im będą liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska. Główną częścią akcji będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 5 czerwca br. uczniowie będą umieszczać w specjalnie wystawionych pojemnikach odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie trafność, a nie ilość.

W ramach obchodów Dni Garwolina odbędzie się 14 czerwca br.  wielki finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci z uczestniczących w programie szkół i przedszkoli. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom wręczone nagrody.

Akcję honorowym patronatem objął Tadeusz Mikulski, Burmistrz Miasta Garwolin. Urząd Miasta jest współorganizatorem i fundatorem części nagród. Dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego można było przygotować cały program począwszy od szkoleń koordynatorów akcji w poszczególnych szkołach, a skończywszy na przygotowaniu finału.

Całą stronę techniczną zbiórki odpadów obsługuje operator komunalny firma EKO-LIDER. – Wspieramy „akcję „…z natury segreguję!”, ponieważ jest swoistym uzupełnieniem naszego autorskiego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu. – mówi Jarosław Wyglądała, właściciel firmy EKO-LIDER. – Nasz udział w akcji polega na udostępnieniu szkołom i przedszkolom pojemników do segregacji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, a w dalszej kolejności odbiór zebranych odpadów opakowaniowych. Będziemy również oceniać prawidłowość posegregowanych przez dzieci odpadów. – dodaje Jarosław Wyglądała.

Głównym Partnerem akcji jest zlokalizowana w Garwolinie fabryka kosmetyków Avon Operations Polska, która od kilku lat angażuje się w projekty proekologiczne skierowane do mieszkańców miasta i okolic. Fabryka promuje obecną edycję programu „..z natury segreguję!” wśród swoich pracowników i ich rodzin Jest także fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu zbiórki odpadów opakowaniowych.

– Wspierając tę akcję chcemy wzmacniać zachowania proekologiczne młodego pokolenia. Dzięki zaangażowaniu dzieci możliwe jest budowanie świadomości ekologicznej również u dorosłych. – powiedziała Magdalena Anczewska, Menedżer ds. Administracji w firmie Avon Operations Polska. – Jako firma prowadzimy wiele działań na rzecz ochrony środowiska i chcemy, aby zachowania, które pracownicy nabywają w miejscu pracy były również naturalnie przenoszone do życia prywatnego. – dodała Anczewska.

Program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Krynicy Górskiej i Kielcach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu