TETA dla GLS

Wrocławska spółka informatyczna dostarczy i wdroży w firmie General Logistics Systems Poland systemy TETA Personel.Net oraz TETA HRM. Prace potrwają do końca sierpnia 2009 r.  

TETA Personel.NET zapewnia wysoki poziom obsługi procesów administracji kadrami, a także naliczanie wynagrodzeń w sposób dokładnie dostosowany do przyjętej przez przedsiębiorstwo siatki płacowej.Zawiera również szereg narzędzi do obsługi umów cywilnoprawnych, działalności socjalnej, kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz aplikacji TETA Personel. NET, GLS zdecydował się na wdrożenie 5 modułów pakietu TETA HRM (Administracja, Kartoteka Pracownika, Raportowanie, Urlopy, Zarządzanie czasem pracy). – Wdrożone oprogramowanie znacząco ułatwi zarządzanie naszym personelem- powiedział Klaus Conrad Managing Director GLS Poland.

General Logistics Systems Poland to kolejna firma logistyczna, która zdecydował się na rozwiązania autorstwa wrocławskiej firmy. – Nasze rozwiązania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi mają dużą renomę wśród firm transportowych. Niewątpliwie naszym atutem jest to iż potrafimy ściśle dostosować aplikację do specyfiki danego przedsiębiorstwa i cały czas wprowadzamy w nich kolejne ulepszenia- powiedział Sławomir Piwko, wiceprezes zarządu ds. produkcji oprogramowania TETA SA. Niewątpliwie ważna jest też szybkość wdrożenia. W przypadku GLS cała procedura zajmie niecałe 5 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu