Świadectwo energetyczne klasy „A” dla budynku 1 w Prologis Park Bucharest A1

ProLogis (NYSE: PLD), wiodący globalny dostawca obiektów dystrybucyjnych, ogłosił dzisiaj, że Budynek 1 w ProLogis Park Bucharest A1 – pierwszym centrum dystrybucyjnym ProLogis w Rumunii, otrzymał świadectwo energetyczne klasy „A” od dwóch niezależnych audytorów energetycznych, reprezentujących Stowarzyszenie Audytorów Energetycznych oraz Instytut Studiów i Projektów Energetycznych.

Klasa „A” to najwyższa ocena, jaką może uzyskać budynek pod względem oszczędności energetycznej i emisji dwutlenku węgla. Klasa „A+” jest zarezerwowana wyłącznie dla budynków, które generują więcej energii, niż same zużywają.

„ProLogis Park Bucharest A1 to najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne, dysponujące obiektami logistycznymi wymagającymi do działania mniej energii i wywierającymi mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne niż standardowe rozwiązania w tej dziedzinie dostępne na rynku” – powiedział Vlad Dumitrescu, ProLogis Market Officer w Rumunii. „Uważamy, że świadectwo energetyczne klasy „A” nie tylko dowodzi wysokiej jakości ProLogis Park Bucharest A1, ale także potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie obiektów magazynowych przyjaznych dla środowiska i ochronę przyrody. Ponadto świadectwo energetyczne klasy „A” gwarantuje naszym klientom, że budynki ProLogis zaprojektowano w sposób minimalizujący koszty utrzymania i energii, co stanowi dla nich dodatkową wartość”.

Według pomiarów dokonanych podczas audytu energetycznego roczne zużycie energii  w Budynku 1 w ProLogis Park Bucharest A1 wynosi zaledwie 115,32 kWh (kilowatogodziny) na metr kwadratowy, zaś emisja CO2 (dwutlenku węgla) sięga 29,66 kilograma na metr kwadratowy rocznie, a więc mieści się w widełkach przewidzianych dla budynków klasy „A”.*

W tej chwili firma ProLogis stara się o uzyskanie świadectw energetycznych dla pozostałych trzech budynków w centrum ProLogis Park Bucharest A1.

ProLogis Park Bucharest A1 to nowoczesne centrum dystrybucyjne położone około  23 kilometrów na zachód od centrum Bukaresztu, niedaleko autostrady Bucharest-Pitesti, będącej najważniejszą drogą Rumunii wiodącą ze wschodu na zachód. Centrum składa się  z czterech budynków o łącznej powierzchni magazynowej 108 000 metrów kwadratowych.

Podczas gali rozdania nagród SEE Real Estate Awards zorganizowanej przez Europaproperty.com ProLogis Park Bucharest A1 otrzymał niedawno nagrodę w kategorii Najlepszy Projekt Przemysłowo-Dystrybucyjny 2008 w Europie Południowo-Wschodniej. Tę prestiżową doroczną nagrodę ProLogis Park Bucharest A1 otrzymał już po raz drugi  z kolei.

Klientami ProLogis Park Bucharest A1 są: Augsburg International Impex, cargo-partner, Centrum Logistics, Flamingo Romania, Gefco, Geodis Calberson, Kuehne+Nagel oraz Omega Transport & Logistics.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu