Ożywienie na rynku kontraktów na akcje

Od początku roku systematycznie rośnie zainteresowanie inwestorów kontraktami na akcje. W maju br. liczba otwartych pozycji przekroczyła 7 500 sztuk. Obecnie na warszawskiej giełdzie jest w obrocie sześć tego rodzaju kontraktów.

Po pierwszym kwartale br. widać wyraźny wzrost liczby otwartych pozycji oraz wolumenu na rynku kontraktów na akcje. Grzegorz Zalewski, ekspert DM BOŚ S.A. ocenia że, rosnąca aktywność inwestorów wynika przede wszystkim z zalet związanych z dywersyfikacją inwestycji. „Doświadczeni inwestorzy wiedzą, jak ważne jest działanie na wielu rynkach, które znacznie redukuje ryzyko portfela. Poza tym dywersyfikacja portfela może zaowocować wyrafinowanymi strategiami działania” – komentuje Zalewski.

„Największym zainteresowaniem cieszą się kontrakty na akcje PKO BP, na których już w pierwszym kwartale tego roku miesięczny wolumen obrotu utrzymywał się na poziomie ponad 20 tys. kontraktów. W  kwietniu wolumen wyniósł blisko 24 tys. kontraktów, co daje obrót na poziomie 1000 szt. dziennie. Na drugim miejscu znajdują się kontrakty na TP S.A. Również pierwsze wyniki z maja pokazują kolejne rekordy. Liczba otwartych pozycji na wszystkich kontraktach akcyjnych na dzień 18 maja wynosiła 7 500 sztuk. Duże zainteresowanie kontraktami na akcje TP S.A. można tłumaczyć niskim nominalnie depozytem, który nie przekracza 150 PLN. Dzięki takiemu poziomowi inwestorzy mogą poznać tajniki rynku futures, bez konieczności zajmowania pozycji na znacznie większym i bardziej wymagającym rynku kontraktów na indeks” – dodaje Grzegorz Zalewski, ekspert DM BOŚ S.A.

Na płynność rynku kontraktów na akcje duży wpływ ma działalność animatora, którym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

„Od początku istnienia rynku derywatów w Polsce staramy się aktywnie wspierać jego rozwój. Aby zachęcić klientów do inwestowania na tym rynku, proponujemy klientom atrakcyjne stawki prowizyjne w postaci 1 PLN na kontrakty walutowe oraz 3 PLN na kontrakty akcyjne. Poza tym w ramach działalności edukacyjnej systematycznie zamieszczamy na platformie bossa.pl teksty edukacyjne dotyczące m.in. kontraktów na euro i dolara (z przykładami obliczania depozytu i zysków i strat), wykorzystania kontraktów na USD przy spekulacji na rynku ropy i złota” – powiedział Michał Wojciechowski, Doradca Zarządu DM BOŚ S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu