OPTeam S.A. informatyzuje Uniwersytet Rzeszowski

OPTeam S.A., czołowy polski producent i integrator systemów wykorzystujących technologię kart elektronicznych, poinformował o podpisaniu z Uniwersytetem Rzeszowskim kontraktu na rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią. Wartość kontraktu to ponad 3,7 mln zł netto.

Kontrakt składa się z trzech projektów: rozbudowy systemu elektronicznych legitymacji studenckich, budowy sieci bezprzewodowej, umożliwiającej bezpłatny dostęp do internetu studentom i pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego na całym jego terenie, oraz wdrożenia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, opartego o firewalle firmy CheckPoint.

Rozbudowa systemu elektronicznych legitymacji obejmuje dodanie szeregu nowych funkcji do kart służących do tej pory głównie do identyfikacji użytkowników. Studenci będą mieli możliwość wypełniania ankiet elektronicznych oraz dostępu do różnorodnych informacji za pośrednictwem kiosków informacyjnych i systemu dystrybucji komunikatów. Zbudowany zostanie również system logowania do komputerów uczelnianych powiązany z systemem egzaminowania elektronicznego. Dodatkowo, kioski informacyjne będą podstawą funkcjonowania Bezobsługowych Centrów Wydruku pozwalających studentom na samodzielne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów. Wraz z wydaniem legitymacji elektronicznej student otrzyma automatycznie dostęp do poczty elektronicznej, komunikatora i wirtualnego dysku w ramach programu Microsoft Live@edu.

„Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez studentów i pracowników ponad 80 uczelni w Polsce. Nie obserwujemy zahamowania inwestycji w tym sektorze – wręcz przeciwnie, wzrasta świadomość korzyści, jakie przynosi zastosowanie nowych technologii na uczelniach, a możliwość uzyskania dotacji unijnych znacząco obniża barierę inwestycyjną” – mówi Jacek Błahut, Dyrektor Działu Sprzedaży Systemów IT, OPTeam S.A.

Firma została wybrana do realizacji projektu w ramach otwartego przetargu. Jednym z istotnych wymogów przetargowych było dostarczenie referencji z przeprowadzonych do tej pory projektów tego typu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu