Abbeys – Pozyskaj dotacje, inwestuj w ludzi

Przedsiębiorcy, którzy odczuli skutki recesji będą mogli skorzystać z rządowego programu „Szkolenia zamiast zwolnień”. Będzie on finansowany w ramach unijnego programu „Kapitał Ludzki”, który ma na celu zwiększenie zatrudnienia oraz wyrównywanie różnic społecznych. Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych to szansa na ograniczenie negatywnych skutków kryzysu w Polsce.

Zastrzyk finansowy w postaci funduszy unijnych pozwoli utrzymać polską gospodarkę na dobrym poziomie nawet w czasie spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z funduszy unijnych pomogą swoim przedsiębiorstwom przetrwać ten trudny czas, a także poprawić ich konkurencyjność – to z kolei zaowocuje lepszą pozycją firmy, gdy rynek się odbije. „Fundusze unijne to doskonały sposób finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Początkowo polscy przedsiębiorcy odnosili się do unijnych dotacji nieufnie. Wynikało to przede wszystkim z braku informacji i wiedzy na temat możliwości unijnych programów oraz obawy przed skomplikowanymi procedurami pozyskiwania środków unijnych. Upowszechnienie korzyści jakie płyną z wykorzystania środków unijnych, pomoc i wsparcie instytucji publicznych w procesie pozyskania środków unijnych jak również obecna sytuacja gospodarcza na świecie zmieniła nastawienie polskich przedsiębiorców do pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Co więcej spowolnienie gospodarcze w znacznym stopniu przyczyniło się zwiększenia ilości przedsiębiorców chętnych do ubiegania się o dotacje unijne.” – mówi Marta Jasińska, ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe.

Kapitał po ludzku

Program operacyjny kapitał ludzki to największy program w historii Unii Europejskiej. Celem programu jest zwiększenie zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz integracja społeczna. Projekty może realizować szeroka grupa odbiorców: organizacje publiczne, firmy, studenci i młodzież. „Korzystając z programu, przedsiębiorcy mogą powiększyć swoje budżety szkoleniowe i realizować szkolenia, które z powodu spowolnienia gospodarczego zostałyby odłożone w czasie lub całkowicie zarzucone. W ramach programu można pozyskać dotacje zarówno na projekty zamknięte, dedykowane dla konkretnego przedsiębiorstwa (lub grupy powiązanych przedsiębiorstw), jak również projekty otwarte czyli skierowane do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Przedsiębiorcy będą również mogli wysłać swojego pracownika na studia, które będą dofinansowane z programu. W niektórych przypadkach nawet do 80 proc. Na szkoleniach dofinansowanych przez Unię Europejską zyskają również pracownicy. Studia, szkolenia, warsztaty podniosą poziom wiedzy pracownika, pomogą mu nabyć nowe kompetencje i rozwiną jego umiejętności. Ci, którzy skorzystają z szerokiej oferty szkoleniowej dofinansowanej przez Unię poprawią swoją pozycję na rynku pracy i przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy przedsiębiorstwa” – dodaje Marta Jasińska.

Jak uzyskać dotację?

Na podstawie ogłoszonego konkursu przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do odpowiedniej instytucji. W przypadku przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski, taką instytucją jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa działające w konkretnym regionie powinny zwrócić się do odpowiedniej instytucji w ich województwie.

Pierwszym krokiem przedsiębiorcy na drodze do uzyskania unijnej dotacji jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanego w oparciu o dokumentację i konkretne wytyczne, opisujące planowany projekt szkoleniowy – w tym: jego cele, grupy docelowe, planowane działania, zakładane rezultaty oraz projektowany budżet. Następnie taki wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie oceny formalnej sprawdzana jest zgodność projektu z wymogami prawa krajowego i unijnego. Podczas oceny merytorycznej projektu bada się jego przydatność, zakładanych odbiorców projektu, potencjał przedsiębiorcy, koncepcje oraz planowany sposób realizacji projektu i jego wydatki. – „Aby przejść ocenę merytoryczną, należy otrzymać min. 60 proc. punktów w każdym z powyższych kryteriów. Jednak by dostać dotację, trzeba mieć przysłowiowego asa w rękawie, który sprawi, że nasz projekt będzie lepszy od konkurencji. Dodatkową przewagę przedsiębiorcy mogą dać tzw. kryteria strategiczne np. uczestnictwo osób powyżej 45 roku życia w organizowanych szkoleniach zamkniętych” – mówi Marta Jasińska.

Gdzie szukać informacji

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z programu mogą szukać informacji o naborach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz odpowiednich instytucjach regionalnych. Informacje o naborach publikowane są również w Internecie na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) w dziale Aktualności czy też na Portalu Funduszy Europejskich – Program Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl w zakładce „nabór wniosków”.

Instytucje lokalne do których powinny się zgłaszać osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy unijnych:

 1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 5. Urząd Marszałkowski w Łodzi
 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 7. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
 8. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 9. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 12. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 13. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 15. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 16. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu