5,5 mld PLN do odzyskania

Z raportu przygotowanego na zlecenie Euro-tax.pl wynika, że aż 5,5 mld złotych mogą odzyskać Polacy, którzy pracowali w ostatnich latach legalnie za granicą. Szacunek ten dotyczy tylko pięciu najważniejszych krajów: Holandii, Irlandii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. Raport i wyliczenia opracowała firma Capital One Advisers.

Jako podstawę wyceny obrano szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. W kalkulacji uwzględniono wyłącznie kraje, w których Euro-Tax.pl. przez ostatnie trzy lata odzyskiwał nadpłacony przez emigrantów podatek (Holandia, Irlandia, Niemcy, USA oraz Wielka Brytania).

W wyliczeniu uwzględniono maksymalne okresy, za które pracownicy mogą starać się o zwrot należnych im pieniędzy – od dwóch lat w Niemczech do pięciu lat w Wielkiej Brytanii.

Z kalkulacji wynika, że tylko dla pięciu branych pod uwagę krajów, potencjalną kwotę zwrotu nadpłaconego podatku można oszacować na 5,5 mld PLN. Biorąc pod uwagę pozostałe kraje europejskie, w których Polacy byli legalnie zatrudnieni, wartość ta wzrosłaby dodatkowo o 20-25 proc. Największy udział – blisko 2/3 wartości rynku (3,3 mld PLN) – przypada na osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat były legalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii. 1 mld PLN wynosi wartość nadpłaconego podatku przez Polaków zatrudnionych w ostatnich 3 latach w Irlandii. Gdyby nie uwzględniać założenia, że ok. 1/3 polskich emigrantów odzyskała już nadpłacony podatek, wartość rynku dla samych pięciu krajów wynosi ok. 8,3 mld PLN.

– Najważniejsze dla Euro-tax.pl jest pomoc ludziom, którzy pracując na obczyźnie zostawili część swojego dochodu w tamtejszych urzędach podatkowych. My, występując w ich imieniu odzyskujemy należne im pieniądze. Wielkość tego rynku, wynikająca z powyższego raportu pokazuje jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Regularność migracji sugeruje jednak, że nasza misja może nie mieć końca. Z przyjemnością pomagamy i będziemy pomagać polskim emigrantom uzyskać zwrot jak i rozliczyć się z zagranicznym fiskusem, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Jesteśmy wynagradzani wyłącznie za sukces, co oznacza że tylko w wypadku rzeczywistego odzyskania dla klientów podatku naliczmy niewielką prowizję od wielkości dokonanego przelewu dla Klienta przez zagraniczny urząd skarbowy. Taka właśnie jest rola firmy Euro-tax.pl – mówi Andrzej Jasieniecki, ekspert Euro-tax.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu