Żołnierz pracownikiem

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia m.in. propozycję zagwarantowania trwałości zatrudnienia dla żołnierzy rezerwy. Prezydent KPP, Andrzej Malinowski wysłał 11 maja br. stanowisko Konfederacji Pracodawców Polskich w tej sprawie do przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Janusza Zemke.

Projekt ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie przewiduje m.in., rozwiązania lub wypowiedzenia przez pracodawcę stosunku pracy żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, w okresie obejmującym przydział kryzysowy. Zdaniem KPP, istnieje obawa, że w takiej sytuacji pracodawca utraci wpływ na politykę zatrudnienia w swojej firmie.

KPP podkreśla, że pracownik jest dla pracodawcy inwestycją. W sytuacji, gdy nie spełnia on założonych kryteriów lub generuje straty, pracodawca musi mieć możliwość wycofania się  z takiej inwestycji, co uniemożliwia projektowana ustawa.

Ponadto proponowany zapis może być przeszkodą w znalezieniu pracy dla bezrobotnych rezerwistów, związanych wojskowym kontraktem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu