Rozlicz „kilometrówkę” z SAMozatrudnieniem

Wykorzystywanie w firmie prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych zobowiązuje do prowadzenia stałej ewidencji przejazdów oraz do zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu. Narzędziem ułatwiającym prowadzenie niezbędnego rejestru przebiegu i kosztów eksploatacji jest program SAMozatrudnienie.

Sposób na oszczędność w firmie

Prowadząc działalność gospodarczą duża liczba przedsiębiorstw korzysta z prywatnych aut pracowników. Regulacje prawne określają sposób ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Najpopularniejszym z nich jest tzw. kilometrówka, czyli rozliczenie na podstawie przejechanych przez pracownika kilometrów. Przy określaniu kwoty należącej się pracownikowi niezbędne jest określenie kilku parametrów – ilości kilometrów podlegającej rozliczeniu, pojemności skokowej silnika, której przypisane są odpowiednie stawki oraz ilości dni nieobecności w pracy osoby zatrudnionej.

Wydatki poniesione z tytułu używania samochodu na potrzeby służbowe stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów. W przypadku rozliczeń za pomocą kilometrówki wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzone przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Brak ewidencji oznacza brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych. Pragnąc usprawnić czynności związane z prowadzeniem rejestru wyjazdów służbowych, w ramach programu SAMozatrudnienie, istnieje możliwość prowadzenia ewidencji niezbędnej do rozliczenia kilometrówki.

Szybka ewidencja przebiegu pojazdów

Zmniejszając liczbę żmudnych prac księgowych, program SAMozatrudnienie gwarantuje, iż dokumentacja będzie prowadzona w prawidłowy sposób, a stale aktualizowane informacje na temat wyjazdów służbowych prywatnymi pojazdami ułatwią późniejsze rozliczenie kilometrówki.

Korzystając z kartoteki „Przejazdy” użytkownik posiada możliwość prowadzenia ewidencji wyjazdów służbowych i bieżącego wprowadzania aktualnych danych dotyczących daty, rodzaju pojazdu, trasy, celu, dystansu oraz wartości przejazdu. Dzięki funkcji „Dopisz” uzupełnimy dane o nową trasę. Moduł posiada także funkcje, które umożliwiają wydruk ewidencji przebiegu pojazdu oraz dokonanie poprawek we wprowadzonych wcześniej trasach.

Rozliczając przejazdy posiadamy możliwość porównania faktycznie poniesionych wydatków ze zryczałtowanymi kosztami i wyliczenie miesięcznego przypisu, czyli kwoty, jaką uwzględnimy w kosztach. Kwotę tą możemy następnie zaksięgować. Istnieje także możliwość ręcznego wypełnienia tabeli przypisów poprzez wpisanie miesięcznych kwot ryczałtu i wydatków. Przysługująca wartość przypisu zostanie automatycznie wyliczona. Tabelę przypisu możemy następnie wydrukować jako załącznik.

SAMozatrudnienie to program dedykowany właścicielom firm jednoosobowych prowadzącym Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub objętych Ryczałtem Ewidencjonowanym. Głównym zadaniem programu jest pomoc przy codziennym prowadzeniu firmy oraz uproszczenie spraw związanych z zagadnieniami księgowymi, czy też podatkowymi. Dużą zaletą programu jest przejrzysty interfejs, tak istotny dla początkującego użytkownika. Wielość funkcji modułu zapewni szybkie i przyjemne rozliczenie kilometrówki, oszczędzając cenny czas i ograniczając liczbę czynności niezbędnych do prowadzenia dokładnej i poprawnej ewidencji przejazdów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu