Regionalne spotkania dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców nt. możliwości uzyskania dofinansowania z UE na wdrażanie projektów typu B2B w Internecie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców na regionalne spotkania informacyjne, których celem jest przybliżenie możliwości finansowania inwestycji typu business to business w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Bezpłatne spotkania regionalne zostaną zorganizowane w województwach, gdzie PARP zaobserwował najniższą liczbę składanych wniosków w dotychczas organizowanych naborach. Są to województwa: lubuskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz opolskie (w tym przypadku ze względów organizacyjnych spotkanie odbędzie się we Wrocławiu). Spotkania z ekspertami PARP otwarte są dla przedsiębiorców z całej Polski – zainteresowanych dotacjami w ramach Działania 8.2.

Poniżej terminy i miejsca spotkań regionalnych:

Lubuskie – 22 maja 2009 r. – Zielona Góra, Hotel Qubus
Warmińsko-mazurskie  – 28 maja 2009 r. – Olsztyn, Hotel Novotel
Świętokrzyskie – 17 czerwca 2009 r. – Kielce, Hotel La Mar
Dolnośląskie – 05 sierpnia 2009 r. – Wrocław

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.web.gov.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o spotkaniach, jak również o dotacjach w ramach Działania 8.2.

Uaktualniana lista i harmonogram spotkań regionalnych znajduje się na www.web.gov.pl.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu