Raport tygodniowy Inwestycje.pl – nowe konta w ofertach banków

Instytucje finansowe proponują klientom nowe rachunki osobiste, kusząc wysokim oprocentowaniem, darmowymi wypłatami ze wszystkich bankomatów czy ubezpieczeniem od utraty pracy. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

Depozyty

1. Lokaty

AIG Bank Polska zmienił oprocentowanie wybranych lokat Zysk+ i Direct+. Spadło oprocentowanie lokat 3- i 6- miesięcznych, które gwarantują obecnie 6,30% w skali roku (lokata 3M) i 6,50% p.a. (lokata 6M). Oprocentowanie depozytów Direct+ zakładanych przez internet jest o 0,10 p.p. wyższe. Wzrosło natomiast oprocentowanie lokat 4- i 5- miesięcznych, za które bank zapłaci teraz 6,30% w ujęciu rocznym. Minimalna kwota lokaty Zysk+ wynosi 1 tys. zł, a do założenia Direct+ potrzeba co najmniej 5 tys. zł. Lokatę Zysk+ można założyć w oddziale banku, a Direct+ także za pośrednictwem serwisu telefonicznego. Nowe stawki obowiązują od 12 maja br.

2. Konta

Allianz Bank wprowadził do oferty konto osobiste z usługą Pensja na gwarancji. Jego posiadacze mogą zostać ubezpieczeni od utraty pracy. W przypadku zwolnienia przez pracodawcę, świadczenie z ubezpieczenia będzie im wypłacane co miesiąc, aż do momentu znalezienia przez nich nowej pracy (maksymalnie przez pół roku). Wysokość świadczenia zależy od miesięcznych wpływów na konto oraz rodzaju posiadanego rachunku. W przypadku utraty pracy właściciel rachunku otrzymywać będzie kwotę równą połowie średniej wysokości miesięcznych wpływów na konto z ostatnich trzech miesięcy. Dla posiadaczy konta Optimum maksymalne świadczenie wynosi 2 tys. zł i jest wypłacane przez 3 miesiące, a dla posiadaczy konta Premium – 4 tys. zł i jest wypłacane przez pół roku. Bezpłatne ubezpieczenie od utraty pracy jest dostępne dla nowych i dotychczasowych klientów Allianz Banku posiadających konta w pakiecie Optimum lub Premium przez minimum 4 miesiące i regularnie wpłacających na nie przez 3 miesiące minimum 1 tys. zł.

Bank Ochrony Środowiska zaoferował nowe pakiety kont. Sztandarowym produktem jest Konto Wyjątkowe. To ROR, który łączy w sobie cechy zwykłego konta i rachunku oszczędnościowego. Posiadacz konta automatycznie otrzymuje linię debetową: 1 tys. zł po pierwszym wpływie środków na konto, 3 tys. zł po trzech miesiącach. Jej koszt wynosi 8 proc. Bank zastosował ponadto odwróconą skalę oprocentowania zgromadzonych na ROR środków. W przypadku salda do 3 tys. zł oprocentowanie wynosi 8 proc. Wartość ta zmniejsza się do 5 proc., gdy saldo zawiera się w przedziale 3 tys. zł – 5 tys.   zł, a dla kwot powyżej 5 tys. zł wynosi 4 proc. Posiadacz Konta Wyjątkowego może bezpłatnie wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce. Darmowe są także wszystkie przelewy (włącznie z realizowanymi w placówce banku). Przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenie konta jest bezpłatne, potem miesięczny koszt prowadzenia wyniesie 19 zł.  W ramach nowej oferty bank proponuje także Konto Wyjątkowe Start, Konto Wyjątkowe VIP oraz Konto Wyjątkowe H2O (rachunek bankowy dla młodzieży w wieku 13-18 lat).

Nordea Bank Polska zmienił tabelę opłat i prowizji. Wzrosła miesięczna opłata za prowadzenie rachunku Nordea, która wynosi obecnie do 4 zł (wzrost o 1 zł). Opłata za prowadzenie rachunku  Nordea Spektrum pozostała bez zmian, a posiadacze konta mogą bezpłatnie dokonywać przelewów internetowych. Bank zmienił opłatę za realizację przelewu niezdefiniowanego za pośrednictwem operatora w Centrum Obsługi Klienta (wynosi teraz 5 zł). Inne są również opłaty za przelewy i zlecenia jednorazowe  z datą przyszłą na rachunek w innym banku. Dla wszystkich klientów płatne jest przygotowanie dokumentów przez pracownika banku, dokonanie zmiany umów o prowadzenie rachunku bankowego z indywidualnego na wspólny (lub odwrotnie) oraz warunków prowadzenia rachunku. Jednorazowa opłata wynosi 10 zł. Zmiany opłat i prowizji objęły też wybrane czynności dotyczące przelewów w obrocie krajowym i dewizowym. Bank nie pobiera opłat za zlecenie jednorazowe na rachunek w Nordea, przelewy tytułem składki na rzecz Nordea Polska TUnŻ SA oraz realizację zlecenia jednorazowego lub stałego tytułem składki na rzecz Nordea Polska TUnŻ SA. Zmieniły się ponadto stawki dotyczące poleceń wypłaty wysłanych w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN. Płatne (3%, min. 15 zł) są wypłaty z obcych bankomatów za granicą za pomocą karty Visa Electron/Instant. Wypłaty dokonywane na terenie Polski kartami z rachunku Nordea Spektrum pozostały darmowe. Nowa taryfa obowiązuje od 11 maja br.

Produkty strukturyzowane

Deutsche Bank PBC i TUnŻ EUROPA SA rozpoczęły subskrypcję nowego produktu strukturyzowanego z gwarancją kapitału – db Gwarancja – Multistrategia. Trzyletni produkt oferuje możliwość osiągania zysków w oparciu o 4 strategie inwestycyjne rynku: walut, surowców, akcji i stopy procentowej, niezależnie od aktualnie panującej koniunktury. Zapisów można dokonywać w oddziałach banku od 12 do 22 maja br. Minimalna wysokość składki wynosi 2 tys. zł, a opłata subskrypcyjna – 0,5%. Inwestorzy mogą też dokonać alokacji w db Gwarancję Multistrategia w opcji łączonej z depozytem w ramach rozwiązania db Duet Korzyści. To oferta łącząca w sobie 1-miesięczną lub 3-miesięczną nieodnawialną lokatę o stałym oprocentowaniu wynoszącym odpowiednio 10% dla lokaty 1M oraz 7 % dla lokaty 3M (co najwyżej 80% wkładu) oraz 3-letniego produktu db Gwarancja – Multistrategia (co najmniej 20% wkładu). Minimalna kwota dla tego rozwiązania wynosi 10 tys. zł. Z db Duet Korzyści mogą skorzystać wyłącznie posiadacze konta osobistego w Deutsche Bank PBC S.A. Oferta obowiązuje do 22 maja 2009 r.

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły subskrypcje 18- miesięcznych produktów strukturyzowanych. Instrumentem bazowym lokat (Globalnego Zysku w mBanku oraz Lokaty Inwestycyjnej „W pięciu smakach” w MultiBanku) jest koszyk akcji 5 spółek o zasięgu globalnym (China Mobile Ltd, Goldman Sachs Group Inc., Kraft Foods Inc., Siemens AG oraz Vivendi SA). Strategia produktów daje możliwość zarabiania na wzroście wartości składników koszyka. W okresie trwania lokat zostaną przeprowadzone 3 obserwacje aktywa bazowego (w odstępach 6-miesięcznych). Warunek inwestycyjny zostaje spełniony, gdy w dacie obserwacji wszystkie składniki koszyka (ceny akcji pięciu spółek) znajdą się powyżej 110% poziomu z dnia rozpoczęcia inwestycji (01.06.2009). Za każdy okres obserwacji, w którym warunek inwestycyjny zostanie spełniony, klient może uzyskać oprocentowanie w wysokości minimum 4% (tzw. kupon). Ostateczna wysokość kuponu zostanie ustalona w dniu otwarcia lokaty. Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 tys. zł (w przypadku Globalnego Zysku) lub 5 tys. zł (dla Lokaty Inwestycyjnej „W pięciu smakach”), a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%. Subskrypcja potrwa od 13 do 27 maja br.

Produkty kredytowe

Bank Millennium wprowadził do oferty Pilną Pożyczkę – konsolidację, przeznaczoną na spłatę niezabezpieczonych zobowiązań klienta w innych bankach (kredytów i pożyczek gotówkowych, kart kredytowych, limitu/linii kredytowej w koncie czy kredytów ratalnych). Oprocentowanie pożyczki może zostać obliczone na dwa sposoby – na podstawie średniej ważonej oprocentowania konsolidowanych produktów i pomniejszone o 1 punkt procentowy lub obliczone zgodnie z cennikiem Pilnej Pożyczki. Bank udziela pożyczki na okres od 6 do 72 miesięcy, na kwotę do 150 tys. zł bez zabezpieczeń. Minimalne oprocentowanie nominalne w skali roku wynosi 7,90%.

Justyna Niedzielska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu