Cisco prezentuje strategię bezpiecznej infrastruktury „Smart Grid”

Firma Cisco przedstawiła plan wprowadzenia kompleksowego, bardzo bezpiecznego rozwiązania infrastruktury sieciowej, które ułatwi przedsiębiorstwom energetycznym oraz ich klientom efektywniejsze zarządzanie dostawami i zużyciem energii.

Plan przewiduje utworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na standardach IP w całym torze przesyłu energii od elektrowni po odbiorców biznesowych i prywatnych. Zapewni to inteligentną, elastyczną, dwukierunkową komunikację w obrębie systemu dystrybucji energii elektrycznej w miejsce tradycyjnych pofragmentowanych rozwiązań. Rozwiązania Cisco® z kategorii „Smart Grid” (inteligentna sieć energetyczna) obejmą krytyczne punkty infrastruktury energetycznej, takie jak centra przetwarzania danych, podstacje, sieci osiedlowe, przedsiębiorstwa i domy mieszkalne. Dzięki swemu doświadczeniu w dziedzinie projektowania sieci opartych na standardach branżowych, Cisco dysponuje wiedzą bardzo przydatną przedsiębiorstwom energetycznym, które pilnie potrzebują wdrożyć zintegrowane, inteligentne, działające na żądanie funkcje związane z wykorzystaniem energii, pozwalające na oszczędność energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie nowatorskich usług dla użytkowników końcowych.

Cisco już teraz dzieli się swą wiedzą w dziedzinie sieci z czołowymi przedsiębiorstwami energetycznymi w różnych krajach świata oraz tworzy dla nich i dla ich klientów nowatorskie rozwiązania sieciowe, które umożliwiają monitorowanie zużycia energii, optymalizowanie jej dostarczania, zmniejszenie zużycia i kosztu energii, poprawienie bezpieczeństwa systemu oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. W najbliższych miesiącach Cisco planuje wprowadzenie nowych produktów i usług w ramach tej inicjatywy. Według przewidywań Cisco, obroty na tym rynku w ciągu 5 lat osiągną 20 mld USD rocznie.

Najważniejsze fakty:

 • Kompleksowa strategia Cisco na rzecz bezpiecznego, inteligentnego systemu energetycznego przyniesie korzyści przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom biznesowym i prywatnym, a także zmniejszy szkodliwy wpływ na środowisko.
 • Awarie energetyczne przynoszą przemysłowi USA straty ok. 50 mld USD rocznie wg danych EPRI (Electrical Power Research Institute — instytut badań energetycznych). Smart Grid znacznie zmniejszy skutki takich awarii, a ponadto zmniejszy w USA emisję gazów cieplarnianych w stopniu równoważnym 60-211 mln ton CO2 rocznie w 2030 r. (wg EPRI).
 • Instalacje pilotażowe, w tym sponsorowana przez Pacific Northwest Laboratory pod egidą Departamentu Energii USA, wykazały, że użycie technologii Smart Grid daje 10-15% oszczędności w zużyciu energii przez gospodarstwa domowe.
 • GridWise Alliance (którego Cisco jest członkiem) szacuje, że bodźce i inwestycje w zakresie Smart Grid stymulowane przez amerykańską ustawę z 2009 r. ws. uzdrowienia gospodarki i reinwestycji umożliwią bezpośrednie zwiększenie liczby miejsc pracy o 280 tys. (w różnych kategoriach).

Cisco będzie dostarczać rozwiązania Smart Grid umożliwiające wprowadzanie nowatorskich usług i optymalizację sieci energetycznej. Rozwiązania te będą miały wpływ na wszystkie elementy infrastruktury energetycznej, od elektrowni po odbiorców biznesowych i prywatnych:

 • Bezpieczne, elastyczne, zdalnie zarządzane rozwiązania do automatyzacji przesyłania i dystrybucji pozwolą na optymalizację zarządzania siecią energetyczną. Oparte na standardach przełączniki i rutery Cisco umożliwiają wprowadzenie inteligentnych funkcji zwiększających bezpieczeństwo i sprawność w podstacjach energetycznych każdej wielkości.
 • Cisco będzie dostarczać rozwiązania do efektywnej komunikacji z inteligentnymi miernikami, co pozwoli na zintegrowanie niestandardowych rozwiązań z całą platformą Smart Grid.
 • Rozwiązania Cisco do zarządzania energią w domu i u odbiorcy biznesowego ułatwią optymalizowanie zapotrzebowania na energię oraz jej zużycia i kosztów dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do danych i narzędzi analitycznych. Zarządzanie energią u odbiorców biznesowych będzie oparte na rozwiązaniach Cisco EnergyWise, zapowiedzianych w styczniu 2009 r. Rozwiązania te umożliwią wykorzystanie sieci przedsiębiorstwa jako platformy do optymalizowania zużycia energii elektrycznej.
 • Jak wynika z badań Carnegie Mellon University i innych czołowych ośrodków badawczych, 49% zagrożeń informatycznych dla infrastruktury elektrycznej ma swe źródło w naruszeniu bezpieczeństwa fizycznego. Cisco oferuje gamę produktów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego, a także dysponuje znakomitą wiedzą w tej dziedzinie, która ułatwia przedsiębiorstwom tworzenie bezpiecznej architektury energetycznej. To kompleksowe, konwergentne podejście umożliwia obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego infrastruktury o znaczeniu krytycznym.
 • Cisco oferuje najnowocześniejsze, oparte na standardach produkty dla centrów przetwarzania danych, które umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym wykorzystanie zaawansowanych pamięci masowych i technik zbierania danych do analizy, a następnie optymalizacji sieci energetycznej.
 • Cisco oferuje także usługi, w tym wsparcie na poziomie systemowym w tworzeniu i utrzymaniu elastycznej, konwergentnej sieci spełniającej specyficzne wymagania operacyjne związane z rozwiązaniami Smart Grid.

W celu realizacji tej wizji, Cisco nawiążę współpracę partnerską z integratorami systemów, dostawcami produktów dla przemysłu oraz klientami przedsiębiorstw energetycznych, mającą na celu opracowanie rozwiązań na rzecz rozwoju zarządzania energią i oszczędności energii.

 • Cisco współpracuje z szeregiem czołowych przedsiębiorstw energetycznych na świecie (patrz cytaty poniżej), w tym od niedawna bierze udział w projekcie „Energy Smart Miami” (wraz z firmami General Electric, Florida Power & Light oraz Silver Spring Networks), mającym na celu wdrożenie w mieście Miami najbardziej kompleksowego w USA rozwiązania Smart Grid.
 • Cisco współpracuje także z miastem Austin i innymi partnerami, w tym Environmental Defense Fund (Fundusz na rzecz obrony środowiska), w celu uczynienia z miasta wirtualnego laboratorium badań nad czystą energią i realizacją celów inicjatywy Smart Grid.

John Chambers, prezes Rady Nadzorczej i dyrektor generalny, Cisco

„Technologia sieciowa posłuży jako platforma dla stworzenia inteligentnej, bezpieczniejszej sieci energetycznej XXI wieku. Cisco dysponuje wyjątkowymi atutami i dlatego jest w stanie dostarczać konwergentną infrastrukturę telekomunikacyjną Smart Grid oraz pomóc naszym klientom-przedsiębiorstwom energetycznym w transformacji, w wyniku której poprawi się sprawność i efektywność przesyłania energii oraz będzie można wprowadzić nowe, przyjazne dla środowiska usługi”.

Livio Gallo, dyrektor ds. operacyjnych, Enel

„Uważamy, że wiedza Cisco w dziedzinie technologii sieciowych pomoże nam we wprowadzaniu otwartych standardów w zakresie Smart Grid, w wyniku czego powstanie bezpieczna, inteligentna infrastruktura sieciowa niezbędna do kompleksowego zarządzania dostawami energii i zapotrzebowaniem na energię. Oznacza to większe możliwości wyboru dla konsumentów oraz korzyści dla środowiska”.

Martin Vesper, dyrektor wykonawczy, Yello Strom

„Yello Strom z przyjemnością wita Cisco na rynku Smart Grid jako doświadczonego partnera w dziedzinie inteligentnych, wielkich sieci. Współpraca z Cisco w zakresie nowych, bezpiecznych rozwiązań Smart Grid dla naszych klientów, znakomicie komunikujących się z naszym inteligentnym internetowym licznikiem „Yello Sparzähler Online”, pozwoli nam na wykazanie naszej czołowej pozycji w tej dziedzinie”.

Zasoby informacji

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu