„Prestiż wiedzy dla finansistów” – 200 numerów „BANK-u” wydane

„Miesięcznik Finansowy BANK” – jedyny środowiskowy i branżowy magazyn dla finansistów – obchodzi swój mały jubileusz: majowy numer jest 200 numerem pisma wychodzącego nieprzerwanie od 1992 roku, a powstałego jeszcze w okresie międzywojennym (w 1933 roku). Miesięcznik, pod kolejnymi redaktorami naczelnymi, przeszedł znaczącą, pozytywną rewolucję – od biuletynu naukowego traktującego o sprawach sektora finansowego i banków do dzisiejszej, merytorycznie „nasączonej” nowoczesnej formy magazynowej. Od 2002 roku jego redaktorem naczelnym jest Robert Azembski.

Warte podkreślenia jest to, że „Miesięcznik Finansowy BANK” to obecnie jedyny magazyn finansowy w Polsce. Znaczną grupę jego czytelników stanowią przedstawiciele kadry kierowniczej banków i instytucji finansowych.

Tematyka pisma obejmuje najważniejsze obszary działalności banku i instytucji finansowej. W każdym numerze – zgodnie z planem wydawniczym – znajduje się wewnętrzny (lub dołączany jako tzw. osobny grzbiet) raport specjalny poświęcony różnym aspektom działalności outsourcingowej dla banków i instytucji finansowych. Każdego roku wychodzą też cztery potężne raporty specjalne:, „Horyzonty finansów”, „Horyzonty bankowości”, „50 największych banków w Polsce” oraz Ranking firm informatycznych kierujących swoją ofertę do sektora bankowo-finansowego „IT@BANK”.

„Miesięcznik Finansowy BANK” jest też patronem oraz współorganizatorem dziesiątków konferencji, kongresów, konferencji i innych iventów odbywających się w środowisku finansowym a także dyskusji i debat redakcyjnych. Wydawcą pisma jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji, którego właścicielem jest Związek Banków Polskich.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu