Przejdź do treści

„Pomorski CIA” – szansą na zdobycie specjalistycznej wiedzy

23 maja, 30 mieszkańców województwa pomorskiego rozpocznie szkolenia w ramach projektu „Pomorski CIA”. Projekt skierowany jest do osób pracujących w firmach prywatnych jak również instytucjach publicznych. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i daje uczestnikom możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy niezbędnej do zdania 4 egzaminów organizowanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców firmy szkoleniowej Ernst & Young Academy of Business, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do zdobycia kwalifikacji CIA.

Organizowany przez firmę doradczą FUDA program „Pomorski CIA” powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie profesji audytora wewnętrznego w regionie. Dzięki uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, 30 osób spełniających określone kryteria weźmie udział w cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminów. Umożliwią one uzyskanie międzynarodowych kwalifikacji CIA – najbardziej znanych na świecie kwalifikacji dla audytorów wewnętrznych.

Do podstawowych zadań audytu wewnętrznego należą m. in. usprawnienie procesów operacyjnych i ocena zarządzania ryzykiem. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych trenerów chcemy przekazać uczestnikom projektu wiedzę niezbędną w pracy każdego audytora wewnętrznego. Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniach znajdą się między innymi: zarządzanie ryzykiem i systemy kontroli, analiza strategiczna, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz umiejętności zarządzania – komentuje Katarzyna Włodarska, menedżer i wykładowca w Ernst & Young Academy of Business.

W ramach projektu uczestnicy wezmą również udział w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych tj. zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem czy asertywności. Będą mieli także możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie daje nie tylko możliwość uzyskania rozpoznawalnych na całym świecie kwalifikacji zawodowych CIA, ale przede wszystkim umożliwia zdobycie eksperckiej wiedzy i profesjonalnych kompetencji z zakresu audytu, skorelowanych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Zdobyta dzięki szkoleniom wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w zarządzaniu i prowadzeniu firmy lub urzędu, przez pracowników różnych szczebli – komentuje Artur Larwa, koordynator projektu.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w projekcie kandydaci wzięli udział w testach kompetencyjnych, psychospołecznych oraz analizie indywidualnych potrzeb szkoleniowych, dzięki którym organizatorzy mogli zakwalifikować odpowiednie osoby.

Szkolenie w ramach programu „Pomorski CIA” rozpocznie się 23 maja i potrwa do 20 września.