VB Leasing Polska SA usprawnia raportowanie dzięki Oracle Business Intelligence

Najważniejsze fakty

  • Oracle Polska informuje, że w firmie VB Leasing Polska SA zakończyła się pierwsza faza instalacji systemu analitycznego Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus. System został wdrożony siłami własnymi Departamentu Informatyki firmy, przy wsparciu doradczym konsultantów Oracle Polska.
  • Zakończony został pilotażowy etap wdrożenia, w którym zdefiniowano najważniejsze obiekty i procesy biznesowe, by pozwolić kluczowym użytkownikom na rozpoczęcie pracy z systemem. Wprowadzony system pozwolił na samodzielne wykonywanie raportów potrzebnych w codziennej działalności. Po zakończeniu fazy pilotażowej projektu, Departament Informatyki VB Leasing Polska SA planuje kolejny etap wdrożenia, w którym będą zrealizowane pozostałe funkcjonalności pakietu Oracle, a zakresem działania systemu zostaną objęte pozostałe obszary biznesowe firmy.
  • System analityczny Oracle zaspokoi wszelkie wymagania raportowe VB Leasing, pozwalając generować raporty na własne potrzeby poszczególnych departamentów, analizy dla Zarządu oraz dla centrali Holdingu VB-Leasing International, do którego należy VB Leasing. „Wdrożenie pakietu Oracle BI diametralnie zmienia model tworzenia analiz i raportów w naszej firmie” – mówi Beata Sosnowska, szef Departamentu IT i Organizacji VB Leasing Polska SA.
  • Zaletą nowego modelu raportowania w produkcie Oracle jest fakt, że wszystkie analizy mogą być dokonywane na bieżąco i na podstawie codziennie aktualizowanych danych; dzięki temu można na bieżąco obserwować zmiany w procesach biznesowych i śledzić w czasie rzeczywistym wszystkie procedury oraz inne zdarzenia związane z umowami leasingowymi.
  • Pakiet Oracle daje możliwość generowania przekrojów szczegółowych – według kryteriów takich, jak przedmiot, czy data umowy, procedura, dostawca lub pośrednik. Daje to możliwość szybszej reakcji na zmiany sytuacji rynkowej, czy nieprawidłowości w procesach podejmowania decyzji kredytowych. „Ponadto raporty nie są zdefiniowane na stałe – użytkownik może sam określić zakres informacji, które będą ujęte w raportach. Jeśli uzna, że potrzebne mu są dane bardziej szczegółowe, wówczas system daje możliwość drążenia wstecz w głąb procesów – aż do poziomu pojedynczej transakcji” – wyjaśnia Lech Stabiszewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem VB Leasing Polska SA.
  • Podstawowe cechy pakietu Oracle, które są najbardziej cenione przez jego użytkowników, to ciągły dostęp do wiarygodnych i jednolitych danych, łatwa publikacja raportów, proste definiowanie logiki analitycznej oraz możliwość dostępu z dowolnego miejsca na świecie przez przeglądarkę http://WWW. „W systemie takim jak Oracle BI, kluczowa jest szybkość dostępu do danych, decyduje bowiem o sprawności prowadzenia naszego biznesu. Imponująca jest także szybkość wykonywania raportów – zestawienie, które kiedyś było robione kilka dni, teraz wykonuje się kilkoma kliknięciami myszki” – dodaje Beata Sosnowska.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu