Teradata ogłasza wyniki za pierwszy kwartał 2009 roku

Teradata Corporation (NYSE: TDC), ), największa na świecie firma, skupiającą się wyłącznie na dostarczaniu rozwiązań do budowy hurtowni danych oraz narzędzi analitycznych dla przedsiębiorstw, ogłosiła swoje wyniki finansowe. Przychody wyniosły 367 milionów dolarów za kwartał zamknięty 31 marca 2009, co stanowi spadek o 2 procent z poziomu 375 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2008 roku. Przychody wzrosły o 5 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 po wprowadzeniu korekty dla 7 punktów procentowych negatywnego wpływu wahań kursowych.

Marża brutto w pierwszym kwartale wyniosła 54.5 procent w porównaniu do 51.7 procent w pierwszym kwartale 2008 roku. Marża brutto w pierwszym kwartale wzrosła o 280 punktów bazowych, z wyższą marżą brutto na produktach jak i usługach w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zanotowano spadek kosztów związanych ze sprzedażą, kosztów ogólnych i administracyjnych o 6 milionów dolarów czyli 5 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 roku; natomiast koszty badań i rozwoju wzrosły o 5 milionów dolarów czyli 20 procent w porównaniu do okresu roku poprzedniego.

Teradata zanotowała dochód netto za pierwszy kwartał w wysokości 45 milionów dolarów lub 0.26 $ na rozwodnioną akcję w porównaniu do dochodu netto w wysokości 42 milionów dolarów lub 0.23 $ na rozwodnioną akcję w pierwszym kwartale 2008 roku.

“Biorąc pod uwagę wzrost przychodu w stałej walucie, znaczny wzrost marży oraz 13 procentowy wzrost dochodu operacyjnego w pierwszym kwartale, można powiedzieć, że Teradata dobrze rozpoczyna 2009 rok – powiedział Mike Koehler, Prezes i Dyrektor Generalny Teradata Corporation. “Jestem zadowolony z wyników generowania dochodów i zarządzania kosztami w obecnych, trudnych warunkach ekonomicznych.

“Klienci cenią sobie rozwiązania oferowane przez firmę Teradata i inwestują w nie, dzięki czemu mogą podejmować lepsze strategiczne i operacyjne decyzje, mające na celu zarządzanie ryzykiem oraz obniżanie kosztów.

“Naszym najwyższym priorytetem jest kierowanie się innowacyjnością, co umocni naszą pozycję lidera na rynku hurtowni danych. Solidny model biznesowy oraz zdyscyplinowane podejście do utrzymywania mocnej pozycji finansowej pozwala nam na inwestowanie w przyszłość i podnoszenie wartości spółki dla akcjonariuszy.”

  1. Wzrost przychodu w stałej walucie w odniesieniu do pierwszego kwartału 2008 roku
  2. Marża operacyjna wzrosła o 220 punktów bazowych do 16.3 procent w porównaniu do roku poprzedniego
  3. Dochody w przeliczeniu na akcję wzrosły o 13 procent do 0.26 $ w porównaniu do pierwszego kwartału 2008
  4. Środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 165 milionów dolarów wzrosły o 15 procent w porównaniu do roku poprzedniego
  5. Zarząd Teradata zatwierdził dodatkowe 300 milionów dolarów na wykup akcji
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu