SGN 5.40 – usprawniony pakiet bezpieczeństwa od Utimaco

Pierwsze oprogramowanie łączące w sobie zaawansowane szyfrowanie z ochroną przed wyciekiem danych i jedyne, korzystające z biometrycznego systemu logowania Lenovo, doczekało się nowej odsłony.

Utimaco Safeware AG wprowadza do oferty SafeGuard Enterprise 5.40 – oprogramowanie, które łączy w jednym zestawie zaawansowane szyfrowanie z ochroną przed wyciekiem danych (Data Leakage Prevention). Co więcej, może być wykorzystany do zaszyfrowania dysków lokalnych, jak i serwerów sieciowych na poziomie plików oraz folderów, którym przydziela się indywidualne prawa dostępu. SafeGuard Enterprise nie tylko chroni dane silnymi algorytmami kryptograficznymi, ale również nie pozwala na wyniesienie ich z firmy na jakimkolwiek nośniku.

Co nowego w SafeGuard Enterprise 5.40?

Wersja 5.40 SafeGuard Enterprise, flagowego pakietu oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo danych na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz nośnikach wprowadza wiele nowych funkcji i usprawnień, które obejmują:

 • Usprawnienia w module Data Exchange

Wprowadzono funkcję „media passphrase” (fraza kodująca dla nośników), która może być wykorzystana jako pojedynczy podpis frazy kodującej. Daje to możliwość dostępu do wszystkich zaszyfrowanych plików na nośnikach wymiennych w trybie offline, niezależnie od kluczy użytych do szyfrowania. Fraza kodująca może być zmieniona przez właściciela nośnika (nie przez każdego użytkownika) w przypadku, gdy zostanie zapomniana. Co więcej, istnieje możliwość zrobienia kopii zapasowej keyring’a i późniejszego przywrócenia go w sytuacji awarii komputera.

 • Poprawiona niezawodność i kompatybilność ze sprzętem

SafeGuard Enterprise 5.40 to krok naprzód jeżeli chodzi o tolerancję błędów i kompatybilność ze sprzętem. Za sprawą nowych sterowników zależność środowiska uwierzytelniającego SafeGuard Enterprise Power-on-Authentication (POA) od BIOS-u i sprzętu została zredukowana. Oprogramowanie jest wstępnie skonfigurowane dla urządzeń, które dotychczas miały problemy z kompatybilnością.

 • Lokalna „samo-pomoc” dla modułu Standalone

Wraz z niezależnym trybem działania (standalone), SafeGuard Enterprise dodaje teraz alternatywę do odzyskiwania zapomnianych haseł. Lokalna „samo-pomoc” pozwala użytkownikowi na odzyskanie zapomnianego hasła poprzez udzielenie przez niego odpowiedzi na wybrane losowo pytania (spośród zestawu ustalonego wcześniej). Może on tego dokonać bez angażowania personelu z działu pomocy technicznej i nie wymaga jakiegokolwiek połączenia online lub telefonicznego z tym działem. Procedura odzyskiwania haseł obejmuje również hasła do systemu Windows, co nie było dotychczas dostępne dla użytkowników SGN Standalone.

 • Logowanie do systemu Windows Vista za pomocą Tokena/Smartcard

Oprogramowanie SafeGuard Enterprise zawiera już własny system uwierzytelniania dla systemu Windows Vista. Daje to użytkownikom te same korzyści, znane z platformy Windows XP – pojedyncze logowanie zarówno do systemu, jak i keyring’a oraz zablokowanie stacji roboczej po usunięciu  Smartcard/Token’a.

 • Dodatkowe wsparcie dla Smartcards i czytników

Jak przy każdej nowej odsłonie, także tym razem SafeGuard Enterprise rozszerza wsparcie dla sprzętu kryptograficznego. Nowa wersja dodaje wsparcie dla:

Smartcards: IT Solution, Estonian EID.

Czytników kart Smartcard:  zintegrowane kontrolery smartcard od firmy Ricoh takie jak R5C835, R5C853 oraz R/RL5C476.

 • Multi-Boot

SafeGuard Enterprise umożliwia teraz instalację na komputerach, gdzie znajduje się więcej niż jeden system operacyjny Windows (obsługiwany przez SGN) w zaszyfrowanej formie. Jest to porównywalne do tzw. trybu instalacji oprogramowania SafeGurad Easy tam, gdzie jeden system operacyjny przechowuje pełną wersję klienta SGN, podczas gdy inny system jest uruchamiany jako podrzędny.

 • Współdzielenie konsoli zarządzającej

Jedna konsola zarządzająca, SafeGuard Enterprise Management Console, może być połączona z większą ilością zarządzających serwerów lub baz danych. Pozwala to np. organizacjom dostarczającym usługi na zarządzanie więcej niż jedną instalacją SGN różnych klientów lub oddziałów z poziomu jednej konsoli.

 • Usprawniony moduł ochrony konfiguracji (SGN Configuration Protection)

SafeGuard Configuration Protection jest teraz oparty na kodzie bazowym SafeGuard PortProtector 3.3 i zawiera, poza poprawionym błędami i lepszą kompatybilnością, także opcje do definiowania prawa „tylko do odczytu” dla nośników wymiennych oraz ustawiania polityk wymagających określonego typu pliku.

 • Zintegrowany moduł do nieustającego namierzania

Computrace, firmy Absolute Software, jest oprogramowaniem namierzającym, które pomaga w odnajdywaniu zgubionych lub skradzionych laptopów i jest jedną z technologii należących do Lenovo ThinkVantage. SafeGuard Enterprise jest teraz mocniej zintegrowany z Computrace za sprawą dodatkowego komponentu Computrace, który zapewnia wzmocnioną ochronę przeciwko manipulacjom wykonywanym za pośrednictwem tego oprogramowania.

 • Wsparcie SQL Server 2008 dla SGN Management

SafeGuard Enterprise Server oraz Management Center może teraz funkcjonować razem z SQL Server 2008. Obsługa 64-bitowych systemów po stronie klienta oraz serwera jest zaplanowana dla następnej wersji pakietu SafeGuard Enterprise.

 • Pozostałe usprawnienia związane z dostępem do danych, wydajnością oraz zarządzaniem kluczami
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu