Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o 13% w 2008 r

W 2008 r. rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce osiągnął wartość 26 mld zł, wzrastając o 13% w porównaniu do 2007 r. W kolejnych latach, wobec braku odpowiednich zmian prawnych oraz kryzysu ekonomicznego dynamika rynku będzie niższa, i wyniesie około 7-11%, wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek prywatnej opieki w Polsce 2009. Prognozy rozwoju 2009-2011”.

Lata 2007-2008 najlepsze dla rozwoju prywatnej opieki zdrowotnej

Według szacunków PMR, w 2008 r. Polacy przeznaczyli na produkty i usługi zdrowotne około 26 mld zł, o 13% więcej niż w 2007 r. Na rynek prywatnej opieki zdrowotnej składają się usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie opłacane z własnej kieszeni pacjenta, abonamenty oferowane przez firmy medyczne wraz z usługami medycyny pracy, ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta oraz opłaty w szarej strefie np. „dowody wdzięczności” dla lekarzy. W przedstawionej wartości rynku ujęte są również opłaty za leki i sprzęt medyczny ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

Oznacza to, że lata 2007-2008 były najlepszymi pod względem rozwoju prywatnej opieki zdrowotnej w analizowanym okresie. Przede wszystkim był to wynik wysokiego wzrostu PKB, który przełożył się na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. „W wyniku tego Polacy mogli pozwolić sobie na zakup dóbr bardziej luksusowych, jakimi są usługi prywatnej opieki zdrowotnej. Pracodawcy, aby uatrakcyjnić stanowiska pracy, często wykupywali dla swoich pracowników pakiety zdrowotne, które oprócz medycyny pracy obejmowały inne świadczenia zdrowotne” ocenia Monika Stefańczyk, główny analityk rynku farmaceutycznego w PMR i współautorka raportu.

Chociaż 60% wartości rynku zostało wygenerowane przez wydatki na leki i sprzęt medyczny, motorem rynku po raz kolejny była sprzedaż abonamentów przed firmy medyczne oraz sprzedaż prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wobec kryzysu i braku zmian prawnych dynamika rynku osłabnie

W kolejnych latach rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce nie będzie się już rozwijał się tak dynamicznie jak w poprzednim roku. W 2009 r. według szacunków PMR wzrośnie on o około 7%. Warto jednak zaznaczyć, że dynamika wciąż będzie wysoka w porównaniu do innych segmentów rynku. „Recesja może zmusić pracodawców do rezygnacji z oferowania pracownikom dodatkowych świadczeń, do których zalicza się abonamenty medyczne. Niektóre firmy mogą całkowicie zrezygnować z abonamentów, inne ograniczyć zakres pakietów” mówi Agnieszka Stawarska, analityk rynku farmaceutycznego w PMR, współautorka raportu. Klienci korporacyjni stanowią nawet 95% klientów abonamentów medycznych.

Rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń ograniczany jest przez brak odpowiednich regulacji prawnych. Na początku 2009 r. Ministerstwo Zdrowia powróciło jednak do prac nad projektem ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Zdaniem MZ możliwe jest, że ustawa wejdzie w życie w 2010 r. Prace nad ustawą zakładającą podział NFZ mają zakończyć się w I połowie 2009 r. co oznacza, że prywatni ubezpieczyciele zostaną dopuszczeni do konkurencji z NFZ najwcześniej w 2012 r.

Osłabnie również, w porównaniu do dwóch poprzednich lat, dynamika wzrostu sprzedaży pełnopłatnych leków i sprzętu medycznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu