Trend Micro zachęca przedsiębiorstwa do ponownego przeanalizowania strategii ochrony punktów końcowych

Nowa oferta rozwiązań w zakresie ochrony punktów końcowych zapewnia natychmiastową ochronę, mniejszą złożoność oraz strategiczną elastyczność. Wyniki niezależnych badań dowodzą, że każdego roku dwa z trzech urządzeń końcowych w firmach zostają zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem.Nowe rozwiązania firmy Trend Micro w zakresie ochrony punktów końcowych zostały opracowane z myślą o przedsiębiorstwach zmagających się z problemem bezpieczeństwa swoich punktów końcowych oraz wdrażania zabezpieczeń i zarządzania nimi, w czasach szybko rosnącej liczby i złożoności szkodliwego oprogramowania.

Poprzez wprowadzenie dwóch nowych rozwiązań zabezpieczających punkty końcowe, firma Trend Micro dąży do zapewnienia przedsiębiorstwom elastyczności oraz możliwości wyboru idealnego rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb biznesowych, które jednocześnie będzie rozwijać się wraz z firmą.

Trend Micro OfficeScan Client-Server Suite to najnowocześniejsze rozwiązanie zabezpieczające punkty końcowe. Nowy pakiet rozwiązań zapewnia ochronę dla wszystkich rodzajów punktów końcowych: komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, inteligentnych telefonów i urządzeń pamięci masowej. W połączeniu z Trend Micro Control Manager pakiet ten umożliwia centralne zarządzanie oraz raportowanie. Trend Micro OfficeScan 10, najważniejszy element pakietu, wykorzystuje infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network w celu zapewnienia natychmiastowej ochrony oraz zmniejszenia liczby zagrożeń, na które narażeni są klienci.

Platforma Trend Micro Endpoint Security obsługuje duże i rozproszone punkty końcowe z możliwością skalowania maksymalnie 250 000 użytkowników na jeden serwer zarządzania. Modułowa architektura platformy Endpoint Security stwarza firmom możliwość wyboru pomiędzy wysoce skalowalnym, wyspecjalizowanym rozwiązaniem zabezpieczającym, a rozwiązaniem do zabezpieczenia punktów końcowych połączonym z zarządzaniem systemami, które pozwala na oszczędność czasu, pracy i kosztów dzięki konsolidacji systemu.

Rozwiązania te wchodzą w skład Trend Micro Enterprise Security, ściśle zintegrowanej oferty produktów, usług i rozwiązań, która minimalizuje czas wdrażania ochrony treści przed zagrożeniami. To oparte na infrastrukturze Trend Micro Smart Protection Network oprogramowanie zapewnia natychmiastową ochronę, której poziom zwiększa się automatycznie, jednocześnie wypełniając luki w zabezpieczeniach. Rozwiązanie to obniża także złożoność, dzięki czemu krócej trwa uzyskanie i wdrożenie zabezpieczeń w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie nimi.

„Firma Trend Micro zachęciła nas do tego, byśmy zastanowili się, czy stosowane przez nas rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa spełnia swoje zadanie. Wybraliśmy Trend Micro, gdyż proponowana przez nią strategia ochrony punktów końcowych jest zgodna z naszymi celami biznesowymi oraz oczekiwaniami związanymi z bezpieczeństwem całego przedsiębiorstwa” — powiedział Michael Draeger, przedstawiciel ds. pomocy informatycznej w terenie w firmie Silgan Containers, spółce zależnej Silgan Holdings, największym producencie metalowych pojemników na żywność w Ameryce Północnej. „Modułowe, zintegrowane produkty tworzą razem kompleksowe rozwiązanie dostosowane do naszego środowiska pracy oraz wymagań”.

„Przedsiębiorstwa potrzebują prewencyjnych zabezpieczeń, pozwalających na natychmiastowe wykrycie nowo powstających zagrożeń internetowych bez nadmiernego obciążania punktów końcowych. Infrastruktura kliencka (cloud-client), z którą współpracuje funkcja File Reputation, służąca do oceny reputacji plików, oznacza mniej aktualizacji dla klientów i możliwość trafniejszego przewidzenia wpływu zagrożeń na zasoby punktów końcowych” — powiedział Jon Olstik, starszy analityk w Enterprise Strategy Group. „Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że przedsiębiorstwa mogą teraz wybrać odpowiedni poziom zabezpieczenia punktów końcowych”.

Nowa technologia oceny reputacji plików zapewnia klientom natychmiastową ochronę każdego punktu końcowego

Wdrożenie zabezpieczeń punktów końcowych na wszystkich klientach i serwerach pochłania zbyt dużo czasu, ponieważ zabezpieczenia te wykorzystują tradycyjną i nieefektywną metodę polegającą na częstym aktualizowaniu bazy sygnatur w celu ochrony użytkownika przed stale rosnącą liczbą zagrożeń. Czasochłonne aktualizacje powodują niebezpieczne luki w zabezpieczeniach, nadmiernie obciążają punkty końcowe oraz negatywnie wpływają na wydajność pracy użytkowników.

Poprzez technologię oceny reputacji plików, będącą częścią infrastruktury Trend Micro Smart Protection Network, firma Trend Micro rozwiązuje te problemy. Technologia oceny reputacji plików chroni dane i zasoby punktów końcowych poprzez analizowanie w czasie rzeczywistym, czy dany plik jest bezpieczny, zanim użytkownik go otworzy. Architektura klienta internetowego (cloud-client) Smart Protection Network umożliwia wysyłanie zapytań do bazy danych Trend Micro (in-the-cloud) poza siecią lokalną lub do istniejącej bazy danych, co eliminuje konieczność korzystania z plików z sygnaturami w celu zapewnienia ochrony. Taka elastyczność jest absolutnie niezbędna w złożonych środowiskach przedsiębiorstw.

Technologia oceny reputacji plików ogranicza liczbę aktualizacji dokonywanych na klientach, co jest potencjalnym zagrożeniem dla zasobów punktów końcowych, niezależnie od rosnącej ilości szkodliwego oprogramowania. Takie rozwiązanie zapewnia przedsiębiorstwom skuteczniejszą ochronę, zaś możliwość wysyłania zapytań poza siecią lokalną gwarantuje bezpieczeństwo nawet zdalnym i mobilnym pracownikom w momencie, gdy otwierają pliki poza siecią. Nowa technologia oceny reputacji plików jest dostępna w oprogramowaniu OfficeScan 10, zaś na platformie Endpoint Security będzie dostępna najpóźniej we wrześniu 2009 r.

„Korzystamy z OfficeScan, by chronić nasze komputery stacjonarne oraz serwery w ponad 40 lokalizacjach. Przejście Trend Micro na architekturę klienta internetowego spowodowało ogólne skrócenie opóźnień w zabezpieczeniach” — twierdzi Draeger. „Liczba zagrożeń stale rośnie. Zauważyliśmy również, że czas pomiędzy odkryciem luki w zabezpieczeniach, a atakiem, który te luki wykorzystuje, jest coraz krótszy. Infrastruktura Trend Micro Smart Protection Network to świetny pomysł — zapewnia nam lepszą i szybszą ochronę”.

Kolejnym elementem infrastruktury Trend Micro Smart Protection Network jest technologia oceny reputacji witryn internetowych. Od ponad dwóch lat technologia ta chroni firmy przed zagrożeniami z Internetu, wykorzystując do tego celu jedną z największych na świecie baz danych o reputacji domen. Ponadto technologia ta chroni internetowe działania firmy poprzez blokowanie użytkownikom i aplikacjom dostępu do niebezpiecznych lub zainfekowanych stron internetowych zarówno w sieci, jak i poza nią.

Infrastruktura Trend Micro Smart Protection Network koreluje ze sobą bazy danych o reputacji witryn, adresów e-mail oraz plików, chroniąc w ten sposób punkty końcowe przed atakami i zagrożeniami. Usługi oceny reputacji blokują zagrożenia, dzięki czemu klienci poświęcają mniej czasu i pieniędzy na usuwanie infekcji w swoich punktach końcowych.

Trend Micro upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych

Wraz z pojawianiem się coraz to nowych zagrożeń rozbudowywane są również systemy zabezpieczeń punktów końcowych, co sprawia, że zarządzanie zabezpieczeniami stanowi większe wyzwanie niż samo zwalczanie zagrożeń.

Nowe rozwiązania Trend Micro do ochrony punktów końcowych zmniejszają złożoność procesów zarządzania i wdrażania. Oprogramowaniem OfficeScan można zarządzać z jednej, centralnej lokalizacji. Platforma Endpoint Security wykorzystuje jeden innowacyjny agent, jeden serwer oraz jedną technologię konsoli w celu zapewnienia ujednoliconego punktu kontroli dla sterowanego regułami zarządzania punktami końcowymi. Ponadto oferowane rozwiązania upraszczają migrację poprzez szybkie i niezauważalne odinstalowanie wszelkich poprzednich programów zabezpieczających punkty końcowe.

Podejście modułowe zapewnia klientom elastyczność wdrażania

Rozwiązania firmy Trend Micro z zakresu ochrony punktów końcowych oferują modułowe infrastruktury pozwalające klientom wybrać, które narzędzia chcą wdrożyć, gdzie i kiedy.

Z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach posiadających nawet do 10 000 punktów końcowych firma Trend Micro wzbogaciła rozwiązanie Trend Micro OfficeScan Client-Server Suite o rozszerzalną infrastrukturę modułową umożliwiającą takim firmom wybór technologii bezpieczeństwa dostosowanej do indywidualnych potrzeb oraz możliwość dodania najnowszych zabezpieczeń, gdy tylko będą one dostępne — bez konieczności ponownego wdrażania całego rozwiązania.

Najnowsza wersja oprogramowania OfficeScan 10, które już od ponad dziesięciu lat chroni kilkadziesiąt milionów punktów końcowych, zapewnia zwiększoną ochronę poprzez nową funkcję kontroli urządzeń służącą do zarządzania nośnikami wymiennymi. Elastyczność unikalnej architektury modułowej oprogramowania OfficeScan pozwala klientom w łatwy sposób dostosować rozwiązanie do obecnych i przyszłych wymogów bezpieczeństwa, co zapewnia ochronę inwestycji w Trend Micro.

Platforma Trend Micro Endpoint Security, będąca wynikiem zawartej w ostatnim czasie umowy licencyjnej z BigFix, łączy rozwiązania Trend Micro z zakresu ochrony punktów końcowych oraz rozwiązania BigFix z zakresu zarządzania nimi. To zintegrowane rozwiązanie zapewnia doskonałą przejrzystość i kontrolę bezpieczeństwa punktów końcowych oraz zarządzania systemami. Wysoce wydajna struktura rozwiązania upraszcza ochronę dużych firm, środowisk rozproszonych, a nawet pracowników zdalnych, niezależnie od połączenia. Przedsiębiorstwa uzyskują korzyści w postaci szybkości, elastyczności i skalowalności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania i infrastruktury związanych z tradycyjnym zarządzaniem systemami i bezpieczeństwem.

Platforma Endpoint Security tworzy ujednoliconą strukturę do zarządzania bezpieczeństwem i systemami. Przedsiębiorstwa mają możliwość dostosowania rozwiązania poprzez wybranie określonych modułów platformy obsługujących ich środowiska punktów końcowych. Mogą również w łatwy sposób wdrożyć funkcje zarządzania bezpieczeństwem i systemami w każdym punkcie końcowym. Wysoce skalowalna architektura platformy Endpoint Security, obsługującej maksymalnie 250 000 użytkowników na jeden serwer zarządzania, umożliwia zespołom zarządzającym systemami i bezpieczeństwem dokładne zabezpieczenie punktów końcowych, co pozwala zmniejszyć złożoność, ryzyko i koszty.

Ceny i dostępność Trend Micro OfficeScan Client/Server Suite w Polsce

Trend Micro OfficeScan Client/Server Suite zawiera pakiet podstawowy i zaawansowany. Cena na jednego użytkownika zależy od liczby stanowisk. Ponadto obowiązują upusty zależne od zamawianej liczby egzemplarzy. Na przykład dla 50 stanowisk OfficeScan Client/Server Standard Suite cena jednej licencji wynosi 45,27 EUR, a w przypadku 100 stanowisk zmniejsza się do 40,50 EUR za licencję. Licencja obejmuje nową technologię oceny reputacji plików oraz zabezpieczenia klientów i serwerów Windows, Netware i Linux. Pakiet jest dostępny w formie darmowej aktualizacji dla klientów już korzystających z OfficeScan oraz jest objęty 25-procentowym upustem w stosunku do poprzednich wersji.

Cena OfficeScan Client-Server Advanced Suite również uzależniona jest od liczby stanowisk. Dla 50 stanowisk cena wynosi 72,43 EUR za licencję, natomiast dla 100 użytkowników cena zmniejsza się do 64,81 EUR za licencję.

Dodatkowo OfficeScan Client-Server Advanced Suite zawiera funkcję zapobiegania włamaniom do komputera głównego (HIPS), a także zabezpieczenia dla komputerów Macintosh, inteligentnych telefonów oraz palmtopów. Ceny wszystkich modułów dodatkowych do OfficeScan również zostały obniżone i są dostępne dla klientów zainteresowanych rozwiązaniami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb.

OfficeScan Client-Server Suite będzie dostępny w maju.

Ceny i dostępność platformy Trend Micro Endpoint Security w Polsce

Platforma Endpoint Security wraz z trzema modułami (Web Protection Module, Core Protection Module, Patch Management Module) będzie dostępna w sprzedaży od 15 maja. Więcej informacji na ten temat udziela przedstawiciel handlowy Trend Micro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu