Sybase Inc. zamyka pierwszy kwartał najlepszym wynikiem w historii

Firma Sybase w pierwszym kwartale tego roku odnotowała o 57% wyższy przychód operacyjny niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym, który zamknął się na poziomie 56,9 mln USD. Całkowite przychody wzrosły z 260.1 mln USD do 267,5 mln USD.

Przychody ze sprzedaży licencji zwiększyły się o 14%, z 78,1 do 89,3 mln USD, przede wszystkim w obszarze licencji bazodanowych, których sprzedaż wzrosła o ponad 31%. Przychody z usług serwisowych wyniosły 135 mln USD, a usług związanych z przetwarzaniem komunikatów 43,3 mln USD. Dobre rezultaty udało się osiągnąć mimo niekorzystnego kursu wymiany walut, który przyniósł straty w wysokości 6% przychodów. W drugim kwartale tego roku Sybase planuje osiągnąć przychody na poziomie 270 – 275 mln USD a cały rok 2009 zamknąć z przychodami na poziomie 1,1 mld USD.

„Sybase osiąga dobre wyniki, mimo słabej koniunktury na rynkach światowych. Odnotowujemy wzrosty w kluczowych sektorach związanych z zarządzaniem i analizą danych oraz rozwiązaniami mobilnymi. Na dobrą kondycję spółki mają wpływ liczne umowy partnerskie, między innymi z firmą SAP oraz nowe rozwiązania takie jak: serwer analityczny Sybase IQ 15, czy platforma Mobile Office dla telefonów iPhone, oraz płatności mobilne.” – mówi John Chen, prezes zarządu Sybase

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu