Rozpoczyna się czwarta edycja programu EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP)

Czwarta edycja programu EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) rozpoczyna się w tym tygodniu międzykulturowym szkoleniem, na którym spotkają się menedżerowie z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej.

Program zawiera szkolenie biznesowe w China Europe International Business School (CEIBS) w Szanghaiu oraz część zapoznawczą na zewnątrz , w pobliżu Muru Chińskiego.

„W czasie pierwszych dwóch tygodni METP, chińscy i europejscy menadżerowie są zapoznawani z rónicami w praktykach biznesowych i kulturze bisnesowej oraz zdobywają umiejętności by te różnice móc pokonać. Celem programu METP jest polepszenie związków Unii Europejskiej z Chinami. Rosnąca liczba kandydatów z Europy w czasie ostatnich lat udawadnia rosnące zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw z Europy w budowaniu długotrwałych stosunków z Chinami.”, mówi Stefan Hell, kierownik METP w Pekinie.

Program METP jest przewidzianą na cztery lata inicjatywą Komisji Europejskiej i rządu chińskiego, obejmującą cztery 10 miesięczne edycje. Program finansowany przez Komisje Europejską, skierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z Unii Europejskiej, zapewnia możliwość szkolenia ich pracowników kształcąc ich na specjalistów w zakresie chińskiego rynku. Celem METP jest by ci eksperci po zakończeniu programu, dzieki nabytym umiejętnościom, mogli rozpocząć współprace z chińską firmą.

Długookresowym celem programu METP jest poszerzenie i trwałe polepszenie związków Unii Europejskiej z Chinami poprzez wymianę i współpracę ekonomiczną. Udział w szkoleniach w ramach METP jest darmowy. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 1000 Euro miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą. Wszyscy absolwenci otrzymują oficjalny certyfikat podpisany przez ambasadora Chin w Unii Europejskiej. Z powodu dużego resonansu programu, piąta edycja METP jest w fazie planowania na 2010/2011 rok.

Na stronie Internetowej www.metp.net.cn lub pod numerem infolinii (49) 69 15402 638 można uzyskać więcej informacji dotyczących warunków wymaganych przy składaniu wniosków, pobrać wzory dokumentów i zasady ich wypełniania lub uzyskać ogólne informacje dotyczące programu METP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu