Grupa Kolastyna – wyniki finansowe I kwartał 2009

Grupa Kolastyna osiągnęła w I kwartale 2009 roku przychody na poziomie 12,14 mln zł, a wynik netto wyniósł 0,13 mln zł. W porównaniu z IV kwartałem 2008 roku spółka zredukowała koszty działalności operacyjnej o 56%.

W okresie od stycznia do marca 2009 roku Grupa Kolastyna kontynuowała przedsięwzięcia rozpoczęte w roku ubiegłym i mające na celu wzmocnienie efektywności prowadzonych działań operacyjnych. W ramach optymalizacji kosztów spółka przeprowadza szereg zmian, m.in. dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego wolumenu wytwarzanych artykułów. Początek 2009 roku przyniósł pierwsze efekty redukcji bieżących wydatków. Grupa Kolastyna zmniejszyła koszty działalności operacyjnej o 56% w porównaniu z IV kwartałem 2008 roku.

„Podstawowym celem naszej strategii jest osiąganie jak najlepszych wyników finansowych i systematyczne podnoszenie wartości firmy w długiej perspektywie. Dlatego w okresie tak trudnym dla wielu przedsiębiorstw, Grupa Kolastyna skoncentrowała się na poprawie efektywności. Rok 2008 był zarówno dla nas, jak i dla całej gospodarki pełen wyzwań. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na działania, których założeniem jest redukcja bieżących kosztów oraz dokonanie koniecznych zmian organizacyjnych Jestem przekonany, że powołanie Aleksandra Siudy na stanowisko prezesa powoli nam jeszcze sprawniej i skuteczniej realizować zamierzone cele” – mówi Andrzej Grzegorzewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kolastyna SA.

Grupa Kolastyna w I kwartale 2009 roku kontynuowała porządkowanie swoich marek, co w konsekwencji miało też wpływ na uzyskane przychody.

„Rynek kosmetyczny wymaga innowacyjnego podejścia i ciągłego ulepszania jakości produktów. Dlatego m.in. wycofujemy z naszej oferty nierentowne linie kosmetyczne, wprowadzając jednocześnie na rynek nowe, zaawansowane technologicznie preparaty, które odpowiadają aktualnym trendom i zmieniającym się potrzebom klientów. Działania te – mimo, że są czasochłonne – pozwalają nam utrzymać znaczącą pozycję wśród producentów na polskim rynku” – mówi Aleksander Siuda, prezes zarządu Grupy Kolastyna SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu