FFA przyspiesza poszukiwania ropy i gazu za pomocą obliczeń na GPU NVIDIA

Lider w dziedzinie analiz sejsmicznych osiągnął ponad 35-krotny wzrost wydajności dzięki wykorzystaniu mocy procesorów graficznych. Firma ffA, dostawca oprogramowania i usług służących do trójwymiarowej analizy danych sejsmicznych, przedstawiła najnowszą wersję swojego flagowego produktu SVI Pro, pierwszej komercyjnej aplikacji wykorzystującej procesory graficzne (GPU) do trójwymiarowej analizy sejsmicznej. Współpracując z firmą NVIDIA, ffA przystosowała swój program SVI Pro 2009 tak, by mógł on wykorzystać masowo równoległą architekturę procesorów graficznych NVIDIA® Tesla™, co doprowadziło do przyspieszenia pracy ponad 35 razy.

Procesory graficzne Tesla, wykorzystujące architekturę NVIDIA CUDA™, udostępniają twórcom oprogramowania setki rdzeni obliczeniowych, wykonujących tak wymagające obliczeniowo zadania jak analizy sejsmiczne. Dzięki przeportowaniu swojej aplikacji tak, by wykorzystywała architekturę CUDA, ffA pozwala użytkownikom SVI Pro 2009 osiągnąć znaczący wzrost wydajności.

We współczesnym przemyśle naftowym trójwymiarowe dane sejsmiczne są głównym źródłem informacji podpowierzchniowych, koniecznych przy produkcji i odkrywaniu nowych zasobów węglowodorów. Tradycyjne metody obróbki danych sejsmicznych są pracochłonne, trwają długo i wykorzystują jedynie część informacji zawartych w trójwymiarowym obrazie sejsmicznym. Dzięki oprogramowaniu stworzonemu do analizy sejsmicznej firmy ffA, geologowie mogą dokładniej i w szerszym zakresie wykorzystywać informacje zawarte w tych danych, co prowadzi do lepszego poznania wnętrza Ziemi, większej dokładności przy interpretacji danych sejsmicznych i skrócenia czasu ich analizy.

Wzrost produktywności uzyskiwany dzięki oprogramowaniu SVI Pro jest jeszcze większy dzięki zastosowaniu akceleracji GPU i pozwala na przeprowadzanie złożonych analiz danych sejsmicznych dotyczących tysięcy kilometrów kwadratowych na stacji roboczej zainstalowanej przy biurku, co zajmuje teraz kilka dni, a nie tygodni czy miesięcy.

Steve Purves, dyrektor techniczny firmy ffA, wyjaśnia: „Wykorzystując GPU do takich zadań jak interaktywna klasyfikacja facji lub trójwymiarowa analiza atrybutów sejsmicznych, SVI Pro 2009 zapewnia niezwykłą interaktywność i wydajność obliczeniową. Taki wzrost produktywności, uzyskiwany w czasie interpretacji danych, zapewnia konkurencyjną przewagę w zakresie zarówno poszukiwań, jak i produkcji”.

W czasie ostatnich 10 miesięcy ffA współpracowała z firmą NVIDIA przy portowaniu SVI Pro na architekturę CUDA, dzięki czemu około 30% procesów w programie SVI Pro jest akcelerowanych przez GPU do tej pory. „Można powiedzieć, że nasza inwestycja w nową technologię już się zwróciła, a przecież do końca roku mamy zamiar przeportować pozostałe procesy. Główną korzyścią jest fakt, że dodanie kolejnego GPU lub jego wymiana może wydłużyć okres wykorzystania stacji roboczych działających z takimi aplikacjami jak nasza. Obserwujemy znaczne wzrosty wydajności podczas wykonywania takich zadań jak detekcja i usuwanie zakłóceń, obrazowanie uskoków oraz obrazowanie strukturalne czy klasyfikacja facji. Nasze testy wykorzystują porównanie wydajności kart NVIDIA Tesla z najwyższej klasy procesorami czterordzeniowymi. Ale w rzeczywistości nasi klienci powinni osiągnąć jeszcze większy wzrost wydajności”.

Andy Keane, dyrektor generalny działu TESLA w firmie NVIDIA, dodaje: „Obliczenia na GPU zmieniają sposób, w jaki geologowie pracują i analizują trójwymiarowe dane sejsmiczne. Wzrost wydajności oraz funkcje udostępniane przez tę technologię pozwalają na zwiększenie precyzji analizy, zwiększając w ten sposób wartość analizy sejsmicznej dla wszystkich ich interpretatorów. Dzięki swojej wizji i innowacyjności, ffA przewodzi w procesie pełnego wykorzystania potencjału GPU przy rewolucjonizowaniu poszukiwań węglowodorów”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu