Bancassurance PKO BP i Generali

Od maja 2009 r. posiadacze i współposiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Superkonto prowadzonych w PKO Banku Polskim mogą korzystać z nowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) przygotowanego we współpracy z Generali TU SA. Zakres ubezpieczenia zapewnianego dla Klientów PKO BP obejmuje śmierć, całkowite inwalidztwo oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także dostęp do całodobowej infolinii medycznej i rodzinnej. Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie całego świata.

W ramach oferowanych świadczeń Generali pokrywa również koszt pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, jeśli pobyt w celu leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków trwa min. 21 dni. Generali pokrywa także koszt wizyty lekarza specjalisty, jeśli Ubezpieczony po pobycie w szpitalu będzie potrzebował dodatkowej konsultacji.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek NW, Uposażony otrzyma – w zależności od okoliczności zajścia zdarzenia – świadczenie w wysokości 10.000 – 15.000 zł. Wartością dodaną do ubezpieczenia NNW jest możliwość skorzystania z infolinii medycznej i rodzinnej działających w systemie całodobowym przez 365 dni w roku, pod numerem +48 22 521 05 90. Zakres dostępnych informacji obejmuje m.in. dane dotyczące:

  • państwowych oraz prywatnych placówek medycznych,
  • szczepień lub innych wytycznych związanych z wyjazdem za granicę,
  • informacji farmaceutycznych o zasadach przyjmowania leków,
  • informacji medycznej o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu oraz o nowoczesnych metodach leczenia.

Dzwoniąc na numer infolinii, Ubezpieczony może również dowiedzieć się więcej na temat świadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, rehabilitacyjnych, a także o zasiłkach czy placówkach edukacyjnych.

– „Grupa Generali we współpracy z partnerami bankowymi podkreśla kompleksowy charakter swojej działalności na rynku bancassurance. Nasza filozofia współpracy opiera się o przekonanie, że tylko elastyczna oferta ubezpieczeniowa, szyta na miarę konkretnych potrzeb finalnego klienta, jakim jest użytkownik karty, konta bankowego lub innego produktu bankowego, zaowocuje sukcesem. Stąd też zapewniamy naszym partnerom bankowym pełne spektrum produktów ubezpieczeniowych, kreowanych na potrzeby różnych profili klienta – od najmniejszych podmiotów, po największe banki w Polsce” – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance w Grupie Generali.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu