Przychody Atos Origin zgodne z planem – Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2009

Atos Origin, międzynarodowy lider branży IT, zakończył pierwszy kwartał 2009 roku przychodem na poziomie 1,294 mln EUR. Mimo niesprzyjającego klimatu ekonomicznego, udało się zrealizować założone cele i obniżyć dług netto. Wynik oddziału Niemiec i Europy Centralnej Atos Origin, do którego należy polski oddział firmy, wzrósł o 0,2%, dzięki kontraktom w sektorze telekomunikacyjnym.

Atos Origin, znany na świecie głównie za sprawą informatycznego wspierania igrzysk olimpijskich i specjalizowania się w bezpiecznych płatnościach on-line, zakończył pierwszy kwartał 2009 na poziomie zgodnym z planami finansowymi na rok 2009. Mimo złej koniunktury gospodarczej, korporacja odnotowała jedynie niewielki, przewidziany spadek wyników. Firma zrealizowała swój cel, jakim było zmniejszenie długu netto, obniżając go do 296 mln EUR (marzec 2009) z 304 mln EUR (grudzień 2008). Region Niemiec i Europy Centralnej (GCE), w którym znajduje się polski oddział korporacji, zarejestrował wzrost, osiągając wynik powyżej planów korporacji.

Atos Origin odnotował znaczny, 5,5% wzrost w obszarze outsourcingu usług informatycznych, tzw. Managed Operations, plasujący się powyżej oczekiwanych wyników.

Odnotowano 15-procentowy spadek w obszarze konsultingu i 6-procentowy spadek w działaniach związanych z integracją systemów, spowodowany  tym, że na całym świecie najwięksi Klienci firmy odłożyli decyzje w sprawie inwestycji na czas lepszej globalnej sytuacji gospodarczej.

– Obecnie polski oddział Atos Origin podąża w kierunku aktywnego rozwoju priorytetowych sektorów: telekomunikacji, branży bankowej i sektora finansowego. Chcemy umacniać naszą pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań IT dla biznesu, przy wykorzystaniu istniejących już zasobów, projektów i partnerstw. W niestabilnej sytuacji gospodarczej koncentrujemy się przede wszystkim na dbałości o Klienta i zorientowaniu na jego zmieniające się potrzeby – mówi Dariusz Baran, prezes Atos Origin Polska.

Korporacja deklaruje, że w kolejnych kwartałach 2009 roku skoncentruje się na korzyściach operacyjnych i generowaniu przepływu gotówki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu