Karty Visa do użytku służbowego: program pilotażowy Barclaycard umożliwi pracownikom Deloitte tańszy zdalny dostęp do firmowej sieci

Brytyjski wydawca kart płatniczych Barclaycard, we współpracy z firmą Deloitte i organizacją Visa Europe, realizuje program pilotażowy nowej, innowacyjnej karty płatniczej, zwiększającej wygodę oraz zapewniającej znaczne oszczędności przy posługiwaniu się kartą do użytku służbowego.

Realizując wszystkie dotychczasowe funkcje karty Visa Corporate, nowa innowacyjna karta (Visa Corporate Barclaycard) zapewnia pracownikom Deloitte zdalny dostęp do systemu informatycznego firmy za pośrednictwem VPN, czyli tzw. wirtualnej sieci prywatnej. Karta jest wyposażona w niewielką klawiaturę oraz ekran, na którym  użytkownik po wprowadzeniu kodu PIN uzyskuje jednorazowe hasło dostępu. Hasło podlega następnie weryfikacji – w tym wypadku poprzez wirtualną sieć prywatną – po stronie Deloitte. Dodatkową korzyścią użytkowników jest to, że wystarczy im sama karta Visa Corporate Barclaycard, bez konieczności noszenia przy sobie specjalnych tokenów czy innych urządzeń zabezpieczających. Wykorzystaną w karcie nową technologię opracowano we współpracy z firmą EMUE Technologies.

W ramach programu pilotażowego karty Visa do użytku służbowego z funkcją hasła jednorazowego są testowane w Europie po raz pierwszy. Rozwiązanie to ma znacząco zmniejszyć koszty użytkowników w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami, przy których bezpieczny zdalny dostęp do sieci wymaga oddzielnego tokena lub innego urządzenia. Dodatkowo, użytkownicy kart otrzymają dostęp do aktualnych informacji o saldzie na rachunku karty i transakcjach przeprowadzonych z jej użyciem.

Rozpoczęty w kwietniu program potrwa trzy miesiące; weźmie w nim udział 500 użytkowników kart.

Obok zdalnego dostępu do sieci firmy, karta z jednorazowym hasłem Visa Corporate Barclaycard jest wyposażona również w inne aplikacje. Współdziała m.in. z systemem Verified by Visa, co pozwala zapobiegać oszustwom przy transakcjach nie wymagających fizycznego okazania karty oraz „kradzieży tożsamości” przy operacjach bankowości elektronicznej, uwierzytelnianiu telefonicznym czy innych zdalnych operacjach.

Znacząca rola, jaką Barclaycard odgrywa w działaniach na rzecz wdrożenia nowej karty uzyskała potwierdzenie podczas niedawnej konferencji Visa Europe Insights ‘09 (Berlin, 23–24 kwietnia 2009 r.), gdzie bank otrzymał nagrodę za najbardziej innowacyjne rozwiązanie w ramach systemu Visa. Konferencja zgromadziła przedstawicieli organizacji członkowskich Visa Europe z całej Europy.

Nagrodę przyznano w uznaniu zasług Barclaycard w innowacyjnym zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, oferujących klientom wymierne korzyści.

Neil Radley, szef działu kart do użytku służbowego w Barclaycard, powiedział: „To idealne rozwiązanie dla naszych klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, łączy w sobie dwa aspekty: mamy tu standardową kartę Visa do użytku służbowego, która jednocześnie zawiera w sobie tonek umożliwiający bezpieczny dostęp do wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Bardzo cieszy nas możliwość współpracy z Visa Europe przy rozwoju tej innowacyjnej karty”.

Simon Owen, starszy partner w firmie Deloitte zarządzający działem ryzyka informacyjnego i technologicznego, powiedział: „Dzięki zastosowaniu technologii EMUE i w oparciu o nasze doświadczenia w udostępnianiu pracownikom zdalnego dostępu za pomocą hasła jednorazowego, karta Visa Corporate Barclaycard oferuje realne korzyści instytucjom wydającym karty. Oceniamy, że w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na tradycyjnych, oddzielnych tokenach, oszczędności  – w przeliczeniu na użytkownika – sięgną nawet 65%”.

Sandra Alzetta, wiceprezes Visa Europe ds. innowacji, powiedziała: „Innowacyjność to bardzo ważny czynnik przyczyniający się do sukcesów i stałego rozwoju Visa Europe. Naszą ambicją jest, żeby karty Visa stanowiły rozwiązanie najbezpieczniejsze i najwygodniejsze – zarówno dla firm i instytucji, jak i klientów indywidualnych. Wbudowując w kartę płatniczą baterię, klawiaturę numeryczną oraz wyświetlacz oferujemy – w naszym przekonaniu – najbardziej innowacyjny produkt na rynku kart”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu