Jest porozumienie pracodawców i związkowców z rządem w sprawie pakietu antykryzysowego!

Podczas dzisiejszego (15 maja br.) posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej rząd pozytywnie odniósł się do 13 postulatów z pakietu antykryzowego przygotowanego przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe i zobowiązał się do przygotowania rozwiązań ustawowych najpóźniej do 26 maja br.

Członkowie Prezydium KT zgodzili się, że dziś najważniejszym wspólnym celem musi być ochrona miejsc pracy i te kwestie są też w pakiecie najpilniejsze. Konkretne rozwiązania zostaną przygotowane w formie specjalnej ustawy, która obowiązywać będzie na czas kryzysu. W pierwszej kolejności partnerzy otrzymają projekty regulacji w zakresie prawa pracy i rynku pracy: 12-miesięczny okres rozliczeniowy, elastyczne rozliczanie doby pracowniczej, uregulowanie ruchomego czasu pracy i ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony do 24 miesięcy.

Za najważniejszy efekt porozumienia z punktu widzenia celu pakietu, jakim jest ochrona miejsc pracy, będą zapisy związane z subsydiowaniem zatrudnienia i przestojem.

Do wszystkich rozwiązań rząd dołączy wyliczenia kosztów i skutków budżetowych. Dwie kwestie zdaniem rządu budzą szczególne wątpliwości – rozwiązania związane z płacą minimalną i zniesienie ustawy kominowej. W tych sprawach rząd przedstawi propozycje rozwiązań do końca roku. Partnerzy społeczni zgodzili się na nadzwyczajny tryb konsultacji propozycji zapisów i skrócenie okresu konsultowania do minimum.

W trakcie negocjacji przedstawiciele PKPP Lewiatan konsekwentnie opowiadali się za porozumieniem. Uważamy bowiem, że negocjowane rozwiązania mogą wyraźnie przyczynić się do osłabienia skutków kryzysu gospodarczego w Polsce, uratować wiele przedsiębiorstw oraz miejsc pracy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu