Głosowanie przez internet nowoczesną alternatywą

E-głosowanie zbędną nowinką czy szansą na rozwiązanie problemów demokracji XXI wieku? Organizatorzy projektu E-głosowanie w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Polska Młodych przekonują, że wprowadzenie możliwości głosowania przez internet pomoże pokonać bariery związane z dostępem do lokalów wyborczych oraz…brakiem tych lokali.

7 czerwca odbędą się wybory do parlamentu europejskiego. Tymczasem w dniu kończącym przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych wciąż brakowało ok. 900 osób.  Sytuacja taka jest zagrożeniem dla eurowyborów – jeśli komisje nie zostaną uzupełnione o brakujące osoby, w wielu miejscach głosowanie nie będzie mogło się odbyć.

Trudno jest przypuszczać, że w przyszłości sytuacja ma szanse zmienić się na lepsze. Pokolenie dzisiejszych 20-latków raczej niechętnie odnosi się do skostniałej administracji państwowej. Czy młodzi ludzie, którzy w urzędach widzą nieprzyjazne instytucje będą chcieli podczas weekendów pracować w lokalach wyborczych?

Rozwiązaniem takich problemów może być wprowadzenie e-głosowania jako formy uzupełniającej tradycyjne wybory. „Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie głosowania przez internet  tak, aby umożliwić udział w wyborach osobom niepełnosprawnym oraz mieszkającym poza miejscem zameldowania, na przykład za granicą. E-głosowanie może mieć jednak także inne pozytywne skutki.  Tworzenie lokali wyborczych nie będzie już jedyną możliwością zagwarantowania obywatelom udziału w wyborach” – mówi Grzegorz Gądek ze Stowarzyszenia Polska Młodych.

Życie każdego z  nas w coraz większym stopniu toczy się w rzeczywistości cyfrowej:  internet dostarcza nam rozrywki, stanowi medium komunikacyjne, przez internet kupujemy; w wirtualnej rzeczywistości uczymy się i pracujemy. Dlaczego więc nie mielibyśmy  brać za pośrednictwem internetu udziału w wyborach? „E-głosowanie jest odpowiedzią na konieczność odnalezienia w życiu publicznym równowagi między aktywnością w przestrzeni ”tradycyjnej” i wirtualnej . Musimy dostosować nasze demokratyczne procedury o wymogów XXI wieku” – mówi Rafał Flis, koordynator projektu E-głosowanie w Polsce.

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.e-glosowanie.org. Serwis stworzony przez Grupę Adweb umożliwia także zarejestrowanie się do testowego e-głosowania, które odbędzie się 4.06.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu