Centrum Klima – wyniki za I kwartał 2009

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – w I kwartale 2009 osiągnęła przychody na poziomie 17 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,3 mln zł. W tym samym okresie zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł, a rentowność operacyjna osiągnęła wartość 11,8%. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o ponad 24% (z 2,9 mln w I kwartale 2008 do 3,7 mln w I kwartale 2009).

Na wynik I kwartału 2009 wpływ miało w znaczącym stopniu tempo zmiany kursów walut. Warto podkreślić, że Zarząd Centrum Klima podejmuje działania w celu zabezpieczenia się przed ujemnymi wpływami wzrostu kursów walut i płynnie dostosowuje ceny sprzedażowe produktów do sytuacji na światowych rynkach. Dzięki tym działaniom marże na oferowanym asortymencie nie spadły, a wręcz przeciwnie na wielu produktach wzrosły.

Kolejnym znaczącym czynnikiem, znajdującym odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki, jest spadek cen podstawowych surowców używanych do produkcji elementów wentylacyjnych. Ceny blach ocynkowanych, miedzi i aluminium – w stosunku do I kwartału 2008 – spadły o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu Centrum Klima mogła obniżyć ceny swoich wyrobów, a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność. Należy podkreślić, że w I kwartale 2009 – mimo spadku cen jednostkowych – odnotowano 11% wzrost sprzedaży produktów. W wybranych asortymentach dynamika osiągnęła nawet 20%.

Dodatkowo, wzrost kosztów stałych z prowadzonej działalności (takich jak: amortyzacja, wynikająca z rozbudowy parku maszynowego czy wynagrodzenia, w związku ze zwiększeniem liczby zatrudnionych pracowników) oraz ujemne różnice kursowe po stronie zobowiązań wpłynęły na zmniejszenie rentowności netto w porównaniu rok do roku.

„Na efekt naszej działalności negatywny wpływ mają – nie, jak w przypadku większości przedsiębiorstw mocna złotówka – ale nieprzewidziane i gwałtowne zmiany różnic kursowych. Dzięki mocnej krajowej walucie udało nam się w pierwszym kwartale 2009 zwiększyć przychody z eksportu rozliczane w walucie euro, równocześnie odnotowując słabszy zysk netto obliczany w złotówkach. Mimo pogorszenia sytuacji w światowej gospodarce, konsekwentnie realizujemy założenia, które ogłosiliśmy w prospekcie emisyjnym. W dalszym ciągu podtrzymujemy plany zwiększania mocy produkcyjnych, gdyż mimo spowolnienia gospodarczego zapotrzebowanie na oferowany przez nas asortyment jest nadal duże” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Wyniki finansowe Centrum Klima są rezultatem prowadzenia przemyślanej i racjonalnej strategii rozwoju spółki. Spółka systematycznie rozbudowuje moce produkcyjne i modernizuje park maszynowy, co znacznie podnosi jej konkurencyjność w branży.

Najważniejsze wydarzenia w Centrum Klima w I kwartale 2009:

  • Współpraca ze Spiro International – uzyskanie, przez Centrum Klima, statusu oficjalnego dystrybutora maszyn blacharskich Spiro International. Do tej pory szwajcarska firma – która jest najbardziej znanym przedsiębiorstwem w branży, a jej produkty od lat są wyznacznikiem najwyższej jakości – oferowała swoje wyroby tylko w sprzedaży bezpośredniej – marzec 2009
  • Wycinarka plazmowa Spiro International – zakup nowej maszyny zwiększy efektywność wytwarzania kanałów transportujących powietrze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – marzec 2009
  • Zainstalowanie maszyn OMERA – uruchomienie w Piastowie urządzeń włoskiej firmy OMERA do produkcji systemów wentylacyjnych – marzec 2009
  • Nagroda za pierwszy debiut na GPW – przyznanie Centrum Klima nagrody za pierwszy debiut na rynku głównym GPW w 2009 roku. Kapituła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniła spółkę za sukces w okresie bessy – luty 2009
  • Umowa z PARP – podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Oferta publiczna Centrum Klima SA drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa”. Dotacja zostanie przeznaczona na zwrot części kosztów związanych z przeniesieniem notowań spółki na rynek regulowany GPW – styczeń 2009

Przyjęta przez Zarząd Centrum Klima strategia rozwoju firmy zmierza do utrzymania statusu lidera na rynku HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) w zakresie produkcji i dystrybucji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Polsce. Ponadto, spółka dąży do dynamicznego wzrostu wyników finansowych, dzięki oferowaniu produktów najwyższej jakości po konkurencyjnej cenie.

W 2008 roku Centrum Klima osiągnęła przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do 2007 roku. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu