Kryzys – to więcej miejsca dla przetasowań rynkowych

Według opublikowanych w maju badań DiS, w 2008 r. wartość sprzedaży licencji oprogramowania ERP spadła w Polsce o prawie 4,8%, choć ogólna wartość brutto sprzedaży systemów ERP zwyżkowała o ok. 6,6%. Wyraźnie też zmieniły się dla niektórych producentów udziały w rynku licencji.

Każda z metod oceniania rynku systemów ERP uwypukla inne jego cechy. Spojrzenie na rynek ERP pod kątem liczby przedsiębiorstw użytkowników najbardziej podkreśla rolę średnich przedsiębiorstw. Patrzenie na rynek pod kątem liczby użytkowników końcowych nieco bardziej uwypukla rolę przedsiębiorstw dużych. Oszacowania rynku ERP pod kątem wartości sprzedaży jeszcze bardziej podkreślają znaczenie rynku dużych przedsiębiorstw. W dorocznej serii analiz DiS poświęconej polskiemu rynkowi ERP, przeprowadzonej w miesiącach kwiecień-maj 2009 pod kątem:

  • rozwoju sieci partnerskich,
  • liczby użytkowników wdrożeń ERP,
  • wartości rynku ERP,

okazało się, że każdy z tych wskaźników na swój sposób jakoś już zareagował w 2008 r. na zarysowujące się w gospodarce zjawiska kryzysowe.

Sieci partnerskie

Według danych DiS, w roku 2008 liczba wszystkich firm partnerskich IT zajmujących się systemami ERP w Polsce zdecydowanie spadła, z około 800 w 2007 r. do ok. 630 w roku 2008. Ten spadek to z pewnością skutek sytuacji kryzysowej. Ale jednocześnie zatrudnienie specjalistów w badanych firmach jeszcze wzrastało. Producenci oprogramowania ERP starają się bowiem stawiać na partnerów możliwie silnych czyli zatrudniających więcej specjalistów.

Firmą IT która oferuje najwięcej konkurujących ze sobą systemów ERP okazał się Milmex – oferuje równolegle aż 4 produkty. To więcej niż nawet najwięksi integratorzy systemowi, którzy ograniczają się z reguły do trzech systemów ERP.

Wdrożenia

Liczba przedsiębiorstw stosujących systemy ERP jest jedną z tych miar rynku, które świadczą o jego potencjale na wiele lat. W analizach DiS wzięto pod uwagę pozycję rynkową ok. 40 producentów systemów klasy ERP, dbających o rozwój ponad 50 produktów. Reprezentują one praktycznie 100% rynku tych systemów w Polsce.

Aktualne dane o liczbie wdrożeń systemów ERP potwierdzają wzrastającą rolę tego oprogramowania wśród średnich przedsiębiorstw. W ujęciu narastającym – jeszcze w 2001 r. – instalacje w dużych przedsiębiorstwach stanowiły około 32% wszystkich ówczesnych polskich wdrożeń ERP (było ich wtedy ogółem ok. 3,7 tys.). Obecnie proporcje te znacznie się zmieniły. Pod koniec 2008 r. wdrożenia dużych systemów ERP stanowiły już tylko 18,2% ogółu instalacji (wśród blisko 14 tys. przedsiębiorstw).

Wartość rynku

W tegorocznych analizach DiS oszacowano wartość brutto rynku ERP… W skład tego obszaru, w sensie pełnych kosztów eksploatacji (TCO), obok licencji oprogramowania, wchodzą usługi konsultacyjne i wdrożeniowe, integracja systemowa, dostawy sprzętu i oprogramowania systemowo-narzędziowego, wreszcie outsourcing w wielu odcieniach.

Tak zdefiniowana wartość jest niemal 7-krotnie większa niż wartość samego rynku licencji ERP. Według ocen DiS wartość łącznej sprzedaży informatyki związanej z kontraktami ERP w 2008 r. przekroczyła 2 mld zł, z dynamiką 6,6%, a więc dodatnią. Inaczej zachowała się dynamika rynku licencji ERP, która okazała się ujemna, przez co jego wartość spadła do 300 mln zł.

Zmiany udziałów w rynku

Największe przetasowania na rynku ERP dokonują się w grupie dużych ERP, gdzie walka o klienta rozgrywa się na płaszczyźnie standaryzacji wymagań korporacyjnych. To skutkuje migracjami pomiędzy dziesięcioma najistotniejszymi aplikacjami klasy ERP.

Wieloletnia cykliczność koniunktur na rynku dużych ERP powoduje, że tylko naprawdę najwięksi dostawcy tego rynku są w stanie się na nim utrzymać. W wyniku oddziaływania tych czynników na rynku licencji ERP ogółem wzmocnił swój udział SAP. Znacznie mniej widoczne w kraju są obecnie niegdysiejsze gwiazdy rynku dużych ERP, takie jak InforGS, Lawson (dawniej Intentia), amerykański QAD czy szwedzki IBS…

Krajową firmą, która wzmocniła swój udział w rynku licencji ERP w Polsce, okazał się Comarch. Rośnie też rola Asseco BS, która to firma podniosła swoje notowania na rynku ERP dzięki premii konsolidacyjnej uzyskanej ze skoncentrowania w jednym podmiocie gospodarczym rozwoju dwu marek: Safo oraz Softlab. n

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu