Konwent – obradować będą w Ossie

14 maja rozpocznie się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Województwie Łódzkim. Tym razem przedstawicieli regionów gościć będzie hotel Ossa koło Rawy Mazowieckiej.

Goście dyskutować będą przede wszystkim o ochronie środowiska. Przedstawione zostaną także informacje na temat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz stan realizacji programu „Moje boisko –  Orlik 2012”. Gościem drugiego dnia konwentu w piątek (15 maja) będzie Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obradom w Ossie przewodniczy Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Konwenty Marszałków RP odbywają się od 1999 roku, kiedy wraz z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego powstała idea utworzenia forum, którego rolą miało być działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach.

W skład gremium wchodzi 16 marszałków województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Harmonogram konwentu:

I dzień – 14 maja 2009 r. /czwartek/

12:00 – 13:00 – Posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP

14:00 – 14:15 – Otwarcie II Konwentu Marszałków Województw RP w Łódzkiem

14:15 – 14:25 – „Forum Polsko – Rosyjskie”, prelegent: Janusz Sepioł – Senator RP

14:45 – 15:30 – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – potrzeby i możliwości”, prelegent: Jan Rączka – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15:45 – 16:30  – „Udział środków Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w realizowaniu projektów UE”, prelegent: Jan Rączka – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16:30 – 17:00 – „Doświadczenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w realizowaniu projektów UE”, prelegent: Andrzej Budzyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

17:30 – 18:00 – Stan realizacji programu „Moje boisko –  Orlik 2012”, prelegent: Tomasz Półgrabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

II dzień – 15 maja 2009 r. /piątek/

10:00 – 11:00 – Informacja nt. wdrażania PROW 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań samorządowych

– Informacja nt. zmiany rozporządzenia 1698/2005 oraz dodatkowych środków finansowych dla Polski w ramach tzw. New Challenges i Recovery Plan

– Działania podejmowane przez Ministra Rolnictwa mające wpływ na współpracę z samorządami  województw oraz  jednostkami podległymi marszałkom w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację PROW 2007-2013

Prelegent: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12:00 – konferencja prasowa z udziałem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Włodzimierza Fisiaka, Marszałka Województwa Łódzkiego

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu