Jak otrzymać zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

Osoby, które zarejestrowały samochód sprowadzony z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004 a 31 marca 2006 roku, mają prawo do zwrotu kwoty 425 zł. za wyrobienie karty pojazdu. Na stronie www.kartapojazdu.pl można znaleźć informacje i pomoc, w jaki sposób szybko odzyskać nadpłaconą w urzędzie kwotę.

Do końca marca 2006 roku za wyrobienie dokumentu dla pierwszej rejestracji samochodu tzw. „Kartę Pojazdu” urzędy gminne pobierały opłatę w wysokości 500 zł, na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (DzU nr 137, poz. 1310), wydanego w 2003 roku. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny zakwestionował powyższe rozporządzenie, jako sprzeczne z zasadami równości w handlu. Na podstawie orzeczenia trybunału rozporządzenie straciło swoją moc z dniem 1 maja 2006 roku. Nowe przepisy wprowadziły opłatę za wydanie karty w wysokości 75 zł, stanowiącą równowartość kosztów wydania dokumentu i będącą ponad czterokrotnie niższą niż dotychczas obowiązująca opłata.

Niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie nakazał zwrotu nadpłaconej kwoty, dlatego osoby, która chcą odzyskać 425 zł, muszą same dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W większości przypadków wymaga to od składającego wniosek dużej cierpliwości i przede wszystkim znajomości prawa i procedur sądowych.

Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy takiej jak: 4call.pl, która w ramach projektu kartapojazdu.pl zajmuje się odzyskiwaniu należności za zawyżone i niesłusznie pobierane opłaty za wydanie karty pojazdu. Odzyskanie kwoty 425 zł za każdą kartę pojazdów wymaga spełnienia pewnej procedury i złożenia odpowiednich dokumentów, co dla pojedynczej osoby czy firmy jest bardziej skomplikowane niż dla wyspecjalizowanego w tych działaniach podmiotu.

-Przyjmujemy wszystkie sprawy o zwrot nadpłaty, zarówno od firmy zajmujących się handlem samochodami, jak również osób fizycznych, które sprowadziły dla siebie samochód z Unii. Gwarantujemy skuteczność, ponieważ skupiamy wokół siebie profesjonalistów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, współpracując również z najlepszymi w Polsce firmami prawniczymi i kancelariami adwokackimi – mówi Robert Kudła, Prezes Zarządu 4call.pl.

Szczegółowe informacje, jak odzyskać 425 zł z nadpłaty za kartę pojazdu można znaleźć na stronie www.kartapojazdu.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu