W jaki sposób nasz organizm broni się przed niebezpiecznymi wirusami i infekcjami

Jesteśmy szczególnie podatni na infekcje i wirusy w czasie przesilenia. Ostatnie mutacje wirusa grypy w postaci A/H1N1, zwany potocznie „świńską grypą” pokazują jak niebezpieczne formy mogą one przybierać. Chociaż wraz z nadejściem cieplejszych dni, wydaje się, że zmniejsza się prawdopodobieństwo zachorowania na grypę, to jednak eksperci WHO ostrzegają, że wirus grypy jest szczególnie zdradliwy i może przeczekać w uśpieniu, by na jesieni wybuchnąć z prawdziwą siłą. W obliczu takich  zagrożeń, najważniejszy jest sprawny system odpornościowy i stałe wzmacnianie naturalnej obrony organizmu aby przygotować go do zmian pór roku.

Organizm dziecka jest szczególnie podatny na infekcje. Dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli narażone są na 1,5-3 razy większe ryzyko różnych infekcji niż dzieci pozostające w domu. Ogólnie, nieobecność dzieci w żłobkach i przedszkolach w 90% spowodowana jest chorobami infekcyjnymi.

Dlatego warto jest stale wzmacniać nieswoisty i swoisty układ odpornościowy. Udowodniono w badaniach naukowych, których szczegółowy opis znajduje się poniżej, że Multi-tabs® Immuno Kid spełnia ten warunek, zapewniając lepszą ochronę organizmu dziecka przed różnego rodzaju wirusami i infekcjami.

Między innymi badania Cannell i in. wykazały, że niedobór witamy D w organizmie może wyjaśniać sezonowość zachorowań na grypę. Co więcej niedobór ten może być również przyczyną innych infekcji górnych dróg oddechowych. Obserwacje te oparte są na badaniach, które dowiodły, że witamina D odgrywa ważną rolę w odporności nieswoistej. Z kolei niedobory witaminy A, witamin z grupy B, Witaminy C, cynku i żelaza prowadzą do zaburzeń immunologicznych. Natomiast przyjmowanie suplementów diety zawierających witaminę C, witaminę E, witaminę D, mangan, selen oraz cynk może przyczynić się do wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej u osób zdrowych

Z dalszej lektury tego naukowego opracowania dowiecie się Państwo również w jaki sposób mikroflora jelitowa pobudza funkcjonowanie swoistego układu odpornościowego.

Badania wykazują, że probiotyki wywierają korzystny wpływ na mikroflorę jelitową, usprawniając funkcjonowanie wyściółki jelitowej i regulując najważniejsze elementy układu odpornościowego. Najlepiej przebadanym  szczepem bakterii probiotycznych jest zawarty w Multi-tabs® Immuno Kid, szczep LGG®, który stanowi naturalny składnik flory przewodu pokarmowego. Według długofalowych klinicznych badań przeprowadzonych w fińskich żłobkach i przedszkolach, u dzieci, które codziennie przez okres 7 miesięcy otrzymywały mleko z zawartością LGG®, zanotowano spadek nieobecności spowodowanych chorobą o 16% oraz zmniejszyło się u nich występowania infekcji górnych dróg oddechowych o 17%.

Multi-tabs® Immuno – Wyjątkowy produkt wzmacniający odporność

Multi-tabs® Immuno to suplement diety zawierający multiwitaminy, minerały oraz wzmacniające odporność bakterie probiotyczne Lactobacillus GG (LGG®). Wszystkie znajdujące się w preparacie substancje aktywne – witaminy, minerały oraz LGG® – usprawniają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Zawartość witamin i minerałów jest zgodna z obowiązującymi zaleceniami.

Witaminy i minerały wzmacniają układ odpornościowy

Pewne witaminy i minerały mają bezpośredni wpływ na poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego. Niedobory np. witaminy A, witamin z grupy B, witaminy C, cynku i żelaza prowadzą do zaburzeń immunologicznych [1], natomiast przyjmowanie suplementów diety zawierających witaminę C, witaminę E, witaminę D, mangan, selen oraz cynk może przyczynić się do wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej u osób zdrowych [2,3]. W szczególności witamina D uznawana jest za czynnik odgrywający kluczową rolę w poprawnym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jak stwierdza Cannell i in., niedobór witamy D może wyjaśniać sezonowość zachorowań na grypę; ten argument może również odnosić się do innych infekcji górnych dróg oddechowych [4]. Powyższe obserwacje oparte są na badaniach, które dowiodły, że witamina D odgrywa ważną rolę w  odporności nieswoistej [5]. Tę prawidłowość potwierdzają również opublikowane niedawno wyniki badań dotyczące zdrowia publicznego i odżywiania się w Stanach Zjednoczonych. Badanie, w którym wzięło udział prawie 19.000 osób, wykazało, że ilość witaminy D jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu ryzyka infekcji górnych  dróg oddechowych. U osób, w których organizmie poziom witaminy D był niski (25(OH)D <10 ng/mL) ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych było o 36% wyższe w porównaniu z osobami, u których poziom witaminy D był prawidłowy (25(OH)D >30 ng/mL) [6]. Ze względu na fakt, iż niedobór witaminy D jest zjawiskiem dość powszechnym, w szczególności u osób zamieszkujących północną półkulę ziemską, powyższe wyniki badań należy uznać za znaczące.

Mikroflora jelitowa jako ważny czynnik wpływający na funkcjonowanie układu odpornościowego

Flora bakteryjna jelit składa się z setek różnych gatunków [7], które tworzą złożoną i wysoce interakcyjną biomasę (mikrobiom) gromadzącą co najmniej 1014 bakterii w przewodzie pokarmowym człowieka. Ten mikrobiom zawiera ponad 100-krotnie więcej genów niż ludzki genom, co z kolei nakazuje zastanowić się nad biologiczną korzyścią wynikającą z przechowywania tak ogromnej biomasy w ludzkim jelicie. Jedną z zalet może być fakt, iż mikrobiom może zawierać zakodowane informacje dotyczących funkcji, które nie rozwinęły się u człowieka w drodze ewolucji.

Układ odpornościowy – fakty

Na układ odpornościowy składają się:

1) Nieswoisty (wrodzony) układ odpornościowy

 • Makrofagi, neutrofile, komórki NK są głównymi elementami układu ogólnego, stanowiącymi pierwszą linię obrony przed wieloma mikroorganizmami.

2) Swoisty (nabyty) układ odpornościowy

 • Układ swoisty (limfocyty typu B i T) stanowi dodatkową obronę poprzez wytwarzanie przeciwciał i niszczenie zainfekowanych komórek. Układ swoisty ma również zdolność do zapamiętywania poszczególnych mikroorganizmów, co pozwala uniknąć infekcji w przyszłości.

Jelito jest bardzo ważnym organem immunologicznym, który skupia około 80% komórek B i ponad 60% komórek T całego układu odpornościowego [8,9]. Błona jelitowa stanowi więc największe siedlisko immunokompetentnych komórek w organizmie człowieka. Tkanka limfatyczna w obrębie przewodu pokarmowego (GALT – z ang. gut-associated lymphoid tissue) dzieli się na zorganizowane kompleksy komórkowe (kępki Peyera i węzły limfatyczne) oraz rozproszoną tkankę limfoidalną.

Kępki Peyera są bardziej przepuszczalne dla antygenów niż inne części nabłonka jelitowego, ponieważ pokrywający je śluz jest mniej zagęszczony. Ponadto, wyspecjalizowane komórki transportujące, komórki M oraz komórki dendryczne znajdujące się przy powierzchni, odpowiedzialne są za aktywną absorpcję rozpuszczalnych antygenów i mikroorganizmów w świetle jelita [10]. Niewielka odległość tych komórek od grudek limfatycznych umożliwia optymalną prezentację antygenu i rozwinięcie prawidłowej odpowiedzi immunologicznej.

Mikroflora jelitowa oraz bariera śluzówkowa są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jeśli równowaga mikroflory jelitowej zostanie zaburzona (np. w wyniku przyjmowania antybiotyków), odporność organizmu może ulec osłabieniu.

Probiotyki wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Probiotyki to żywe mikroorganizmy (np. bakterie bifido i Lactobacillus), które, podane w odpowiedniej ilości, wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza (definicja WHO). Ze względu na to, iż błona śluzowa przewodu pokarmowego stanowi powierzchnię kontaktu z probiotykami, wydaje się oczywiste, że pierwotne działanie probiotyków związane jest z funkcjami trawiennymi i utrzymywaniem zdrowej flory jelitowej.

Niemniej jednak, w ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na inną funkcję probiotyków, którą jest wzmacnianie odporności organizmu. Badania wykazują, że probiotyki wywierają korzystny wpływ na mikroflorę jelitową, usprawniając funkcjonowanie wyściółki jelitowej i regulując najważniejsze elementy układu odpornościowego [11].

LGG® – Najlepiej przebadany probiotyk dostępny na rynku

LGG® to wyjątkowy szczep bakterii kwasu mlekowego. Ten chroniony patentem probiotyk, którego skuteczność została potwierdzona klinicznie, jest najlepiej przebadanym szczepem dostępnym na rynku. W ciągu ostatnich 20 lat nad  LGG® zostały przeprowadzone liczne badania (patrz wykres poniżej). LGG® stanowi naturalny składnik flory przewodu pokarmowego i ma korzystny wpływ na układ odpornościowy człowieka.

LGG® wzmacnia naturalną ochronę Twojego organizmu

Działanie LGG® na układ odpornościowy człowieka było przedmiotem wielu badań, które wykazały, że LGG® zwiększa produkcję cytokin, które z kolei aktywują makrofagi [12]. Makrofagi pełnią liczne funkcje w ogólnej odpowiedzi immunologicznej: zabijają mikroorganizmy, usuwają martwe komórki oraz pobudzają inne komórki układu odpornościowego.

Ponadto, badania wykazały, że LGG® pobudza również NF-kappa-beta oraz receptory pośredniczące w rozpoznawaniu bakterii i sygnalizacji komórkowej, które są ważnymi czynnikami odpowiedzi immunologicznej [13].

Jak wynika z kilku badań, LGG® również usprawnia odpowiedź swoistego układu odpornościowego. Podawanie LGG® osobom z infekcją wirusową zaowocowało znaczną poprawą odpowiedzi immunologicznej na danego wirusa [14-16]. Podobne obserwacje można poczynić wówczas, gdy podawanie LGG® jest połączone ze szczepionką wirusową w celu naśladowania infekcji [17].

LGG® – Zmniejsza ryzyko infekcji

W górnych drogach oddechowych często osiedlają się potencjalnie szkodliwe bakterie, które mogą wywołać infekcje. Aby im zapobiec, niezbędna jest optymalna odpowiedź immunologiczna organizmu. Jedno z badań wykazało, że podany doustnie produkt mleczny zawierający LGG® znacznie obniża liczbę potencjalnie szkodliwych bakterii w jamie nosowej. Na tej podstawie został wysunięty wniosek, że takie działanie może być spowodowane stymulacją limfocytów B, które mogły przemieścić się do górnych dróg oddechowych i doprowadzić do wzmożonej produkcji przeciwciał [18].

Dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli narażone są na 1,5-3 razy większe ryzyko różnych infekcji niż dzieci pozostające w domu. Ogólnie, nieobecność dzieci w żłobkach i przedszkolach w 90% spowodowana jest chorobami infekcyjnymi [19]. Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność zwalniania się z pracy przez rodziców w celu sprawowania opieki nad chorymi dziećmi. W fińskich żłobkach i przedszkolach zostało przeprowadzone długofalowe badanie kliniczne zmierzające do określenia działania LGG® pod kątem infekcji [19]. W badaniu wzięło udział 571 zdrowych dzieci (w wieku od 1-6 lat), które codziennie przez okres 7 miesięcy otrzymywały mleko z zawartością lub bez zawartości LGG®. Przez cały ten czas stan zdrowia dzieci był dokładnie obserwowany: rodzice codziennie sporządzali notatki dotyczące występujących objawów i ewentualnych nieobecności dzieci w żłobku bądź przedszkolu. Odnotowywano również wszelkie diagnozy lekarskie oraz konieczność zastosowania terapii antybiotykowej. Podawanie LGG® przyczyniło się do znacznego spadku nieobecności spowodowanych chorobą oraz do obniżenia występowania infekcji. Ponadto, dzięki LGG® zmniejszyła się również konieczność zastosowania antybiotyków w walce z infekcjami.

 • LGG® doprowadziło do spadku nieobecności spowodowanych chorobą o 16% (P=0.03)
 • LGG® zmniejszyło liczbę występowania infekcji górnych dróg oddechowych o 17% (P=0.05)
 • LGG® zmniejszyło konieczność zastosowania terapii antybiotykowej w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych o 19% (P=0.03)

Wyjątkowa opatentowana technologia gwarantująca skuteczność i trwałość produktu

Probiotyki wykazują wrażliwość na niektóre witaminy, a w szczególności na niektóre minerały. Aby produkt zachował swoją trwałość, ważne jest, by w trakcie przechowywania, witaminy i minerały zostały oddzielone od wrażliwych bakterii probiotycznych. W tym celu Ferrosan opracował specjalne rozwiązanie, którym jest opatentowana tabletka dwuwarstwowa: w jednej warstwie znajdują się probiotyki, w drugiej zaś – witaminy i minerały. Takie rozwiązanie pozwala na oddzielenie kultur bakterii probiotycznych od minerałów poprzez umieszczenie ich w specjalnej, przyjaznej probiotykom matrycy, co w rezultacie znacznie poprawia trwałość produktu.

Gdy LGG® zostanie już spożyte, kolejnym ważnym krokiem jest jego osiedlenie się w przewodzie pokarmowym. Jeśli LGG® ulegnie zniszczeniu pod wpływem kwasów żołądkowych bądź kwasów żółciowych w jelicie cienkim, nie może wówczas pełnić swoich funkcji. Multi-Tabs Immuno dostarcza dziennie 109 bakterii LGG® – ilości wystarczającej do przetrwania i osiedlenia się w przewodzie jelitowym [20].

LGG® – Bezpieczny obrońca odporności

Bakterie kwasu mlekowego takie jak LGG® są ogólnie uznawane za organizmy bezpieczne. Wchodzą one w skład naturalnej flory organizmu człowieka i są powszechnie wykorzystywane w produktach na bazie mleka lub innych produktach spożywczych powstałych w wyniku procesu fermentacji. Bezpieczeństwo LGG® zostało sprawdzone w licznych badaniach z udziałem zwierząt oraz w badaniach in vitro, i zostało uznane przez europejskich ekspertów w dziedzinie probiotyków za bezpieczne [21]. Posiewy krwi wykonywane u ponad 5000 mieszkańców południowej Finlandii (2,5 mln ludności) przez okres sześciu lat nie wykazały występowania żadnych infekcji związanych z przyjmowaniem  LGG® ani żadnych innych powszechnie stosowanych bakterii kwasu mlekowego [22].

Podsumowanie

 • Wyjątkowe połączenie witamin, minerałów i probiotyków
 • LGG® – jeden z najbardziej skutecznych i najbezpieczniejszych szczep bakterii probiotycznych
 • Pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminy i minerały
 • Wzmacnia układ odpornościowy
 • Skuteczność potwierdzona klinicznie
 • Opatentowana dwuwarstwowa tabletka zapewniająca optymalne warunki dla bakterii probiotycznych
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu