Tylko 42 proc. Polaków wierzy w globalny sukces polskich innowacji

Raport Innowacja z Polski: Zaledwie 42% Polaków wierzy, że innowacyjny produkt z Polski odniesie globalny sukces – wynika z raportu firmy doradczej On Board PR opracowanego na podstawie badań PBS DGA. Stosunkowo największe nadzieje Polacy wiążą z medycyną i farmacją oraz informatyką.

Jak wynika z raportu Innowacja z Polski przygotowanego przez firmę On Board PR (www.onboard.pl) na podstawie badań firmy PBS DGA (www.pbsdga.pl), zaledwie 42% Polaków wierzy, że w ciągu najbliższych lat polski produkt może zdobyć światowe uznanie dzięki swojej innowacyjności.

„Tak wysoki poziom sceptycyzmu społeczeństwa to ważny sygnał dla instytucji promujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce” – komentuje Norbert Kilen z On Board PR – „Warto nagłaśniać konkretne sukcesy polskich firm i ośrodków naukowych. Informacje o nich nie docierają do wszystkich, a brak ich świadomości utrudnia tworzenie sprzyjającego klimatu do powstawania nowych przedsięwzięć o globalnych ambicjach.”

Większy optymizm deklarują młodzi. W grupie wiekowej 18-39 l. na globalny sukces polskiej innowacji ma nadzieję ponad połowa osób. Z nadzieją patrzą w przyszłość także przedsiębiorcy i właściciele firm, wśród których aż 58% wierzy w sukces Polski w perspektywie kilku lat. Podobne nadzieje wyrażają też osoby z wyższym wykształceniem (71%).

„Zaskakująco wysoki poziom sceptycyzmu odnotowaliśmy za to wśród najmłodszych, w wieku 15-17 lat” – mówi Tomasz Dziedzic z PBS DGA – „Wśród nich prawie 60% wątpi w możliwość globalnego sukcesu polskiej innowacji”.

Z przeprowadzonych badań wynika, że branżą, z którą Polacy wiążą stosunkowo największe nadzieje jest medycyna i farmacja. Odpowiadając na pytanie o sektor, z którego mógłby pochodzić polski przełomowy produkt,  Polacy najczęściej (27%) wskazywali właśnie dziedziny związane z tą branżą. Nieco dalej uplasowała się informatyka i telekomunikacja uzyskując 25% wskazań.

„Sądzę, że nie mamy wyjścia – jeżeli chcemy zająć miejsce we współczesnym świecie odpowiadające nowym ambicjom, musimy jako społeczeństwo doprowadzić do tego całą grupę polskich firm innowacyjnych, co odniesie sukces w skali globalnej. Tak stać się musi i wierzę, że tak się stanie, chociaż będzie to proces bardzo trudny i wieloletni. A to, że możemy liczyć przede wszystkim na medycynę i farmację jest dla mnie oczywiste, bo takie są parametry światowe, zwłaszcza medycyna przez swoją z natury apolityczność, ma relatywnie mniejsze zaległości” – komentuje prof. Jan Lubiński, koordynator Polskiej Platformy Innowacyjnej Medycyny, prezes firmy Read Gene.

Raport Innowacja z Polski jest następnym z serii opracowań On Board PR przygotowanych we współpracy z PBS DGA. Tym razem tematem były opinie Polaków na temat szans na globalny sukces polskich innowacyjnych przedsięwzięć. Ideą projektu jest analiza otoczenia komunikacyjnego i pomoc organizacjom i przedsiębiorcom różnych branż w planowaniu działań komunikacyjnych. Dokument opracowano w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone w marcu 2009 roku przez PBS DGA na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, losowej próbie 1080 dorosłych mieszkańców Polski. Raport Innowacja z Polski będzie udostępniony bezpłatnie na stronie www.onboard.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu