Scenariusze sukcesu przedsiębiorstw w czasach kryzysu V Ogólnopolski Kongres MBA, 15-17 maja, Kraków

Ograniczenie dostępu do zagranicznych środków finansowych, wrost ryzyka kredytowego, braki w koordynacji globalnych instytucji i rynków finansowych – to tematy, których nie zabraknie na rozpoczynającym się na Uniwersytecie Ekonomicznycm w Krakowie, w piątek 15 maja V Ogólnopolskim Kongresie MBA. Jak w tych warunkach Rząd planuje budowę elektrowni jądrowych oraz dlaczego prezesi największych polskich firm widzą w kryzysie czas wprowadzania „świeżego powietrza” do gospodarki? Odpowiedzi na te pytania padną w Krakowie.

Kongres MBA rozpocznie się od wykładu inauguracyjnego Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa, który omówi kwestię kierunki prywatyzacji polskich przedsiębiorstw i ich szans w otoczeniu konkurencyjnym w dobie kryzysu. Przemówienie Ministra Grada rozpocznię dyskusję na temat kryzysu w Polsce, w której udział potwierdził prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz przedstawiciele uczelni biznesowych ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Mołdawi i RPA.

– Kryzys globalnego sektora finansowego negatywnie wpływa na polską gospodarkę i krajowy sektor bankowy, a skala tego wpływu bez wątpienia wykracza poza termin „spowolnienie”. W przypadku gospodarki to silny spadek inwestycji i eksportu, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w efekcie spadek dynamiki konsumpcji, co łącznie skutkuje najsilniejszym od recesji transformacyjnej przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, a co więcej ryzykiem spadku produktu krajowego brutto w 2009 r. – mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO BP SA, który w ramach Kongresu MBA wygłosi wykład poświęcony uwarunkowaniom i możliwościom inwestycji kapitałowych w czasach kryzysu

– Kryzys, w formie jakiej dzisiaj doświadczamy, może być paradoksalnie katalizatorem zmian w firmach, a w długim okresie przynieść zmiany poprawiające pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i wprowadzić innowacje budujące wartość w długim okresie działalności – mówi Artur Osuchowski, członek zarządu CIECH SA, gość piątej edycji Kongresu MBA. –  Kryzys jest czasem dynamicznych zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, które mogą wymusić falę innowacyjności w firmach –  powie w swoim sobotnim wykładzie poświęconym innowacjom Osuchowski.

Osią V Ogólnopolskiego Kongresu MBA będzie zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarki, a poświęcony jej panel zgromadzi najważniejsze osoby zajmujące sie tematyką energetyczną w Polsce. Czy jesteśmy uzależnieni od dostaw gazu z Rosji?

– Polska nie chce i nie musi rezygnować z dostaw nośników energetycznych z Rosji. Będziemy kupować gaz z Rosji przez następne dziesiątki lat. Ale trzeba również podążać za najlepszymi wzorami z zachodniej Europy. RFN ma doskonale zróżnicowane portfolio dostaw gazu z różnych kierunków. Dzięki podobnej strategii we Francji, czy Włoszech styczniowy kryzys gazowy był nieodczuwalny. Taka strategia jest logiczna i pożądana – mówi Maciej Woźniak, główny doradca Premiera ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. W ramach Kongresu MBA będzie on przekonywał, że Polska jest w stanie pójść w stronę niezależności, czego przykładem jest styczniowa decyzja o rozpoczęciu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej z założeniem budowy co najmniej dwóch elektrowni jądrowych do 2020 r.

Tradycją Kongresu MBA stały się imprezy towarzyszące. W tym roku zorganizowany zostanie bankiet połączony z aukcją charytatywną, koncertem i biznes mikserem, impreza „kapitańska” na barce Aquarius na Wiśle oraz całodniowa impreza plenerowa na polu golfowym Royal Country Club w Ochmanowie koło Krakowa.

W ramach piątej edycji Kongresu MBA odbędzie się także spotkanie dyrektorów programów MBA, jak również wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców gry symulacyjno-decyzyjnej Programów MBA TEES-6.

Udział w V Ogólnopolskim Kongresie MBA potwierdzili:

 • Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa
 • Dr. Geoff A Goldman University of Johannesburg (South Africa)
 • Professor Morris McInnes Associate Dean of the Sawyer Business School (Boston, USA)
 • Maciej Woźniak Główny Doradca Premiera ds. Bezpieczeństwa Enegetycznego
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Jerzy Brniak Prezes Zarządu BP Polska
 • Wojciech Kowalski Członek Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A.
 • Bogdan Pilch Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Gazu GDFSUEZ Energia Polska
 • Michał Szubski Prezes Zarządu PGNiG SA
 • Tomasz Zadroga Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Enegetyczna SA
 • Rafał Brzoska Prezes zarządu Grupa Integer.pl
 • Wojciech Sobieraj Prezes zarządu Alior Bank SA
 • Krzysztof Dresler Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA
 • Wojciech Seremet Prezes, Tarnowski Klaster Przemysłowy SA
 • Monika Piątkowska Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa
 • Jerzy Marciniak Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A
 • Artur Osuchowski Członek Zarządu CIECH SA
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu