Raport tygodniowy Inwestycje.pl – zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc

Banki oferują nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokół 6 proc. w ujęciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnoszą opłaty za podstawowe usługi bankowe. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

Depozyty

1. Lokaty

Eurobank wprowadził do oferty 3- miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu z odsetkami wypłacanymi z góry, czyli w momencie zakładania depozytu. Oprocentowanie nominalne wynosi 6% w skali roku, a minimalna kwota lokaty to 200 zł.

Fortis Bank i Dominet Bank wprowadziły do oferty lokatę „Po Prostu”. 4- miesięczny depozyt o stałym oprocentowaniu gwarantuje 6,60% zysku brutto w skali roku. Minimalna kwota odnawialnej lokaty to 1 tys. zł.

ING Bank Śląski podwyższył oprocentowanie czteromiesięcznej lokaty internetowej oraz trzymiesięcznej lokaty Ekstra Premia 5. eLokata 4M gwarantuje obecnie 5,50% w skali roku (podwyżka z 5,00%), a Lokata Ekstra Premia 5 na 3 miesiące – 5,00% w ujęciu rocznym (dotychczas: 4,50%). Nowe stawki obowiązują od 4 maja br.

Polbank EFG zmienił oprocentowanie lokat terminowych standardowych i dynamicznych. Złotowa lokata standardowa o stałym oprocentowaniu gwarantuje teraz – w zależności od okresu i kwoty – od 4,50% do 6,00% w skali roku (dotychczas: od 4,50% do 7,00% p.a.). Spadło również oprocentowanie lokat dynamicznych w PLN. 4- miesięczna lokata El Dorado zapewnia obecnie 6,00% w ujęciu rocznym (obniżka z 7,00%). Niższe jest też średnie oprocentowanie 6- i 12- miesięcznej lokaty dynamicznej w PLN. Dla lokaty 6M w skali roku wynosi obecnie 5,95% (od 2,50% w pierwszym miesiącu oszczędzania do 11,50% w ostatnim, szóstym miesiącu). Przed zmianą depozyt gwarantował średnio 6,25% w skali roku (od 3,00% w pierwszym miesiącu do 11,70% w ostatnim). Dla lokaty rocznej średnie oprocentowanie wynosi 5,39% (od 3,00% do 12,50%), co oznacza spadek z 6,00% (od 3,15% do 14,00%). Wzrosło z kolei średnie oprocentowanie lokat dynamicznych w USD (3,50% dla lokaty 6M i 3,94% dla lokaty rocznej) i EUR (4,50% dla lokaty 6- miesięcznej i 4,44% dla depozytu 12M).

Allianz Bank obniżył oprocentowanie wybranych lokat terminowych. Promocyjna lokata na 3 miesiące gwarantuje obecnie 6,20% w skali roku (spadek z 6,5%), a lokaty 6- i 12- miesięczne – 5,00% p.a. (wcześniej: 5,60%). Niższe stawki obowiązują od 6 maja br.

2. Konta

Bank Zachodni WBK wprowadził do oferty konto dla osób po 50. roku życia. Posiadacze Konta Aktywni 50+ mogą – w ramach dołączanego do rachunku bezpłatnego ubezpieczenia „Medical Assistance” – korzystać z ułatwień medycznych i 5- procentowego rabatu w sieci aptek „Dbam o zdrowie”. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 3 zł, a opłata za kartę – 1 zł/ miesiąc (chyba, że jej użytkownik nie dokonał żadnej transakcji bezgotówkowej – wówczas rośnie do 3 zł w danym miesiącu). Przelew zlecany w oddziale kosztuje 5 zł, a w Internecie 1 zł.

Eurobank wprowadził dzienną kapitalizację odsetek na rachunku oszczędnościowym. Oprocentowanie zmienne konta wynosi 6,00% w skali roku, a dzięki codziennemu dopisywaniu odsetek – efektywne oprocentowanie rachunku wzrasta do 6,25% p.a. Rachunek oszczędnościowy może być założony z dowolnym kontem osobistym w eurobanku. Można otworzyć do 5 rachunków. Założenie i prowadzenie konta oszczędnościowego, jak również przelewy wewnętrzne są bezpłatne. Przelewy do innego banku kosztują 2 zł (przelew przez internet lub telefon) albo 4 zł (przelew w placówce banku). Dodatkowo do końca roku można za darmo wypłacać gotówkę w oddziale.

Polbank EFG obniżył oprocentowanie rachunku oszczędnościowego. Konto Samooszczędzające gwarantuje obecnie 5,00% w skali roku (spadek z 5,50%, stopa zmienna). Nowa stawka obowiązuje od 5 maja br.

5 maja wzrosły miesięczne opłaty za prowadzenie wybranych rachunków osobistych w MultiBanku. MultiKonto ja oraz my w taryfie Comfort nadal jest prowadzone bezpłatnie. Bank podwyższył natomiast opłaty za prowadzenie MultiKonta ja lub my w taryfie Active (z 7 zł na 9,50 zł), MultiKonta Aquarius w taryfie Classic (z 15 zł na 19,50 zł) oraz MultiKonta Aquarius w taryfie Intensive ( z 40 zł na 49,50 zł). Zmianie uległy również warunki zwrotu opłat za prowadzenie MultiKont. Opłata za prowadzenie MultiKonta Aquarius w taryfie Classic zostanie zwrócona, jeśli wpływy na rachunek wyniosą min. 8 tys. zł/miesiąc (wcześniej: 5 tys. zł lub jeśli suma ulokowanych środków wyniosła minimum 100 tys. zł), a w przypadku MultiKonta ja lub my w taryfie Active – jeżeli wpływy na rachunek wyniosą min. 2,5 tys. zł/miesiąc lub suma ulokowanych środków w MultiBanku wyniesie min. 20 tys. zł (dotychczas: wpływy co najmniej 1,5 tys. zł lub suma ulokowanych środków minimum 10 tys. zł).

3. Karty

5 maja Toyota Bank wprowadził do oferty dwie karty płatniczo- lojalnościowe dla uczestników programu Toyota More. Obydwie karty posiadają wbudowany mikroprocesor, który wymaga podania kodu PIN w trakcie autoryzacji płatności. Karta kredytowo- lojalnościowa Toyota More jest wydawana bez opłaty i zapewnia 56- dniowy okres bezodsetkowy i dodatkowe ubezpieczenia. Druga karta, debetowo- lojalnościowa Toyota More, jest wydawana do bezpłatnego konta osobistego Toyota Bank (oprocentowanego na 2,5% niezależnie od wysokości salda). Z kart mogą korzystać klienci, którzy przystąpią do programu Toyota More. Uczestnicy zbierają punkty za każdą płatność bezgotówkową nowymi kartami płatniczo- lojalnościowymi, serwis swojej Toyoty lub zakup akcesoriów i części w autoryzowanych salonach. W zamian zebrane punkty mogą wymieniać na udział w akcjach specjalnych, nagrody rzeczowe, usługi serwisowe oraz na rabat przy zakupie nowego samochodu marki Toyota.

4. Produkty strukturyzowane

Kredyt Bank zaoferował Złoty Procent – 4-letnie ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Jego aktywa inwestowane są w luksemburski fundusz ze 100- procentową ochroną kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji będzie zależała od zmian wartości 6-miesięcznej stopy WIBOR. Maksymalny wzrost wartości jednostki funduszu w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia, czyli po ok. 4 latach oszczędzania, może wynieść 40%. Produkt przyniesie zysk, gdy WIBOR 6M na koniec każdego roku inwestycji będzie niższy lub równy wartości początkowej (wartość początkowa będzie określona po dniu pierwszej wyceny). Jeżeli warunek zostanie spełniony w jednym z kolejnych lat, wówczas umowa się zakończy i zostanie wypłacony osiągnięty zysk (po potrąceniu należnego podatku). W przypadku niespełnienia warunku w całym okresie trwania umowy, po jej zakończeniu klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, tj. składki po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł.

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły subskrypcje 6- miesięcznych produktów strukturyzowanych. Instrumentem bazowym lokat (EURO Plus i EURO Minus w mBanku oraz Lokaty Inwestycyjnej Północ i Lokaty Inwestycyjnej Południe w MultiBanku) jest kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Oprocentowanie lokat naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN znajdzie się w określonym przedziale i wynosi maksymalnie: nie mniej niż 10,00% p.a. dla  Lokaty Inwestycyjnej Północ,  nie mniej niż 8,00%w skali roku dla  Lokaty Inwestycyjnej Południe oraz 11,70% w ujęciu rocznym dla EURO Plus i EURO Minus. Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 tys. zł (w przypadku  lokat mBanku) lub 5 tys. zł (dla lokat MultiBanku), a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%. Subskrypcja potrwa od 8 do 14 maja br.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu