Polskie listy prawie najdroższe w Europie

W marcu 2009 firma Deutsche Post przeprowadziła VIII edycję badania Letter prices in Europe. Analiza wskazuje, że rynek pocztowy w Europie jest bardzo zróżnicowany pod względem cenowym.

Dotyczy to zarówno wysyłki krajowych listów zwykłych, jak i listów europejskich (wysyłanych do państw na terenie Europy). Polska znajduje się w niechlubnej czołówce (7. miejsce) krajów o najwyższych kosztach nadania listu.

Najwyższe ceny listów w Europie oferują poczty krajów północnych – Norwegia (0,97€), Finlandia (0,80€) i Dania (0,74€). Dużo za listy zapłacimy też w Szwajcarii, we Włoszech oraz w Polsce, w której nadanie standardowej korespondencji to koszt rzędu 0.60€. W całej Europie średnia cena wysyłki listu krajowego wynosi 0,51€ i jest o 0,03€ wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jeśli chodzi o listy wysyłane na terenie Europy najdroższą ofertę proponuje poczta portugalska (1,85€), a najtaniej korespondencję można wysłać na Malcie (0,37€). Średni koszt nadania listu poza granice własnego kraju wynosi 0,80€. Polskie usługi pocztowe zostały sklasyfikowane na 7. miejscu (0,85€). Można przypuszczać, że liberalizacja krajowego rynku pocztowego, która nastąpi w 2013 roku oraz silna konkurencja wśród operatorów niezależnych zaowocują lepszą (niższą) pozycją w rankingu.

Uruchomienie obsługi korespondencji zagranicznej planuje największy polski niezależny operator – InPost. Obecnie firma ta wprowadziła udogodnienie o charakterze lokalnym. Jest to list zwykły lokalny nadawany i doręczany w granicach administracyjnych miasta za 1 zł. Wysłanie standardowego listu zwykłego powyżej 50g w punkcie InPost kosztuje natomiast 1,20 zł (0,27€), jest tańsze w porównaniu z ofertą Poczty Polskiej (1,70 zł czyli 0,39€) oraz o połowę niższe od średniej europejskiej.

Na uwagę zasługuje też wpływ inflacji na zmiany cennika listów na przestrzeni 10 lat. Badanie wykazało, że czołówkę w rankingu zajęły państwa Europy Wschodniej. Wzrost cen za usługi pocztowe w tych krajach jest związany ze znaczną poprawą ich jakości. Analiza porównawcza rok do roku pokazała też, że aż 12 państw podniosło ceny listów wysyłanych na terenie Europy. Są wśród nich m.in.: Belgia, Dania, Estonia, Wielka Brytania i Finlandia. Finlandia jest natomiast jedynym krajem spośród badanych, w którym cena listu krajowego oraz zagranicznego (wysyłanego również poza Europę) jest jednakowa.

Obok porównania cenników wysyłki listów w badaniu zilustrowano ich rozwój w ciągu 10 lat (1998-2008). Pokazane zostały również: wielkość nakładów roboczych (w minutach) niezbędnych do opłacenia kosztów doręczenia jednego listu oraz kształtowanie się cen nadania korespondencji przy uwzględnieniu takich czynników jak: koszty pracy oraz siły nabywczej.

Analiza podsumowująca, która uwzględnia specyfikę makroekonomiczną (koszty pracy oraz siły nabywczej) wszystkich państw objętych badaniem wskazuje, że 9 na 10 krajów oferujących najdroższe listy w Europie  jest zlokalizowanych na terenie Europy Wschodniej. Wśród nich koszt nadania standardowego listu jest najwyższy w Bułgarii (2,72€), a najniższy w Słowenii (0,29€). Polska plasuje się na 3. pozycji (wśród najdroższych) z ceną 1,36€.

Badanie zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Szwajcarii i Norwegii. W metodologii zastosowano analizę porównawczą cennika listów zwykłych o najkrótszym czasie doręczenia (D+1, czyli dzień nadania plus 1 dzień roboczy) dostępnych w ofercie każdego kraju. W państwach, w których za usługi pocztowe pobierany jest podatek VAT w badaniu uwzględniono ceny brutto.

Więcej na temat wyników badania można przeczytać na stronie www.tanielisty.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu