Nordea Bank Polska przystępuje do systemu Dokumenty Zastrzeżone

Nordea Bank Polska przystąpił do elektronicznego systemu wymiany informacji Dokumenty Zastrzeżone (DZ). System chroni osoby, które utraciły dokumenty tożsamości i ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych.

System DZ to baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. To najważniejszych dokumentów należy zaliczyć m.in. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. System działa w trybie on-line od 1996 roku. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w Systemie, a także operatorom telefonii komórkowych, Poczcie Polskiej i policji.

Klienci banku Nordea mogą zgłosić utratę lub kradzież dokumentów tożsamości w dowolnej placówce banku na terenie całego kraju. Informacja zostanie niezwłocznie przekazana do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, skąd trafi ona do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu