Niepokojące regulacje

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, po pierwszym czytaniu w Sejmie, które odbyło się 8 maja br., został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Projektowane regulacje w znaczący sposób rozszerzają zakres uprawnień kontrolerów skarbowych. Zdaniem ekspertów KPP, projekt ten zawiera wiele niekorzystnych dla przedsiębiorców przepisów, które budzą wątpliwości interpretacyjne co do ich zgodności z podstawowymi zasadami państwa prawa.

– Nakłada niepotrzebne obowiązki biurokratyczne, które są wbrew idei państwa przyjaznego przedsiębiorcom – podkreśla A. Ambrozik.

W opinii KPP, projektowane regulacje powinny być przedmiotem szczegółowej analizy podczas prac komisji sejmowej, tak, aby ustawa nie wprowadzała dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców, np. wydawców i redaktorów, którzy mieliby obowiązek udostępniania informacji kontroli skarbowej o osobach, których reklamy lub ogłoszenia mogą wskazywać na prowadzenie przez nich niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Wymusiłoby to na nich konieczność tworzenia baz danych takich osób, czy zatrudniania pracowników do ich obsługi.

Warto przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu z 2008 roku podkreślił, iż ustawodawca ma prawo reagować i zapobiegać nielegalnym praktykom, ale bez ingerencji w sferę prywatności czy innych praw obywatelskich, gwarantowanych przez Konstytucję RP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu