Małe kwoty dziś – duża suma na emeryturze

Mam 30 lat, pracę, kredyt w banku, ale nie myślę o emeryturze – kiedy to będzie? Ta częsta reakcja młodych ludzi na pytanie o oszczędzanie na przyszłość, skłania do stwierdzenia, że Polacy nie gromadzą regularnie dodatkowych środków. A czasami wystarczy naprawdę niewiele, aby zebrać spory kapitał. Należy pamiętać tylko o dwóch rzeczach – oszczędności powinny być odkładane systematyczne i w długiej perspektywie czasowej.

Przekonali się o tym „najmłodsi” emeryci, którym od lutego tego roku ZUS rozpoczął wypłacanie emerytur uwzględniających wpłaty z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jak się okazało pierwsze świadczenie wyniosło niewiele ponad 900 zł, z czego część pochodząca z II filaru to ok. 24 zł. Nie należy także spodziewać się, że wypłacany w najbliższych latach kapitał z OFE będzie wyższy. Wynika to z tego, że trafia tam niewielki procent naszego wynagrodzenia brutto, a 10 lat od przeprowadzenia reformy emerytalnej to zbyt krótki okres na zgromadzenie dużej sumy.

Pod tym względem w lepszej sytuacji są ludzie młodsi, mający przed sobą dwadzieścia i więcej lat pracy. Lecz i ta przewaga nie zapewni im zadowalającego poziomu emerytury. Mimo że, osoby te prawdopodobnie otrzymywać będą większą emeryturę, głównie za sprawą kapitału zgromadzonego przez ten czas w OFE, to jak prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tzw. stopa zastąpienia będzie się kształtować na poziomie około 50 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. I właśnie ta stopa zastąpienia, czyli różnica pomiędzy dotychczasowymi dochodami a wysokością emerytury oznacza spory deficyt w domowym budżecie.

Jak można temu zapobiec? Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że mimo młodego wieku już teraz opłaca się myśleć o przyszłości, a im wcześniej zacznie się oszczędzać nawet niewielką kwotę, tym większą sumę można zgromadzić. Następnym krokiem jest rozpoczęcie oszczędzania w tzw. III filarze, np. poprzez otwarcie w jednym z TFI planu oszczędnościowego, opartego na funduszach inwestycyjnych lub IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. W przypadku wyboru IKE dodatkową zachętą może być zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych. Dotyczy to jednak środków wypłaconych po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Oszczędzanie poprzez fundusze pozwala na dowolne wpłaty i wypłaty, w tym możliwość wycofania środków w każdym momencie. Szeroka oferta dostępnych funduszy pozwala także dobrać odpowiedni produkt do naszego horyzontu inwestycyjnego. Możliwość inwestowania w kilkanaście dostępnych subfunduszy, zmniejsza dodatkowo ryzyko inwestycyjne. Dzięki systematycznym wpłatom, w perspektywie 20-30 lat możliwe jest zgromadzenie pokaźnego kapitału, który następnie podzielony na części pozwoli na spokojne i wygodne życie na emeryturze. – Zasadę działania planu oszczędnościowego najlepiej można pokazać na przykładzie – mówi Małgorzata Popielewska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Union Investment TFI. – Zakładając, że rozpoczynamy inwestycję w wieku 30 lat, a planujemy przejść na emeryturę w wieku 65 lat, to wpłacając co miesiąc 200 zł, przy średniorocznym zwrocie z funduszu na poziomie 6,5%, możemy powiększyć swoją emeryturę o ponad 1700 zł miesięcznie. Gdyby inwestycja została rozpoczęta w 50 roku życia, to aby otrzymywać tę samą kwotę należałoby wpłacać 1050 zł miesięcznie, czyli ponad pięć razy więcej – dodaje.

Oszczędzanie na emeryturę w III filarze, poprzez lokowanie środków  w produkty finansowe, do których zaliczają się fundusze inwestycyjne, jest atrakcyjną formą długoterminowego oszczędzania. Dzięki temu przy niewielkim wysiłku finansowym możliwe jest zapewnienie godziwego standardu życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym – usługi asset management. Union Investment TFI SA posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne. Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu