Jak nie złapać raka płuc w domu

Twój dom może wpędzić cię w chorobę? To bynajmniej nie żart, a stwierdzony naukowo fakt. Źle zabezpieczony budynek jest odpowiedzialny za zachorowalność jego mieszkańców na raka płuc.

Skoro mowa o zabezpieczeniach, sporo się ostatnio mówi o konieczności stosowania specjalistycznych izolacji fundamentowych, które nie tylko stanowią skuteczną zaporę hydroizolacyjną, ale i barierę antyradonową.

– W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie radonem, ponieważ uważa się, że jest on źródłem radioaktywnego skażenia domów, a więc stanowi zagrożenie dla zdrowia ich mieszkańców. – potwierdza prof. dr hab. Zbigniew Paweł Zagórski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Czym jest wspomniany radon? To najcięższy z gazów szlachetnych, który jest o tyle zdradliwy, że nie ma ani koloru, ani zapachu czy smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach, a jego źródłem jest rad zawarty w skorupie ziemskiej. Na terenie Polski radon występuje przede wszystkim w Sudetach, na obszarach występowania masywów granitoidowych i skał metamorficznych o zwiększonych zawartościach uranu i toru. Obszarem szczególnie narażonym jest również Górnośląskie Zagłębie Węglowe.

Radon ulega przemianie promieniotwórczej, która powoduje powstanie, również promieniotwórczych, produktów jego rozpadu. Te zaś wdychane mogą osadzać się w oskrzelach, powodując powstanie chorób nowotworowych.

Przenikanie gazu z gruntu do budynku odbywa się głównie przez podłoże, ale też przez szczeliny w ścianach, poprzez złącza konstrukcyjne czy rury kanalizacyjne. Intensywność tego przenikania jest zresztą w dużym stopniu uzależniona od rodzaju podłoża i stopnia odizolowania od niego budynku. W lecie na skutek ogrzewania wytwarza się inwersja temperatur zapobiegająca wydostawaniu się radonu, natomiast zimą tworzą się strefy o jego wzmożonym wydzielaniu. Na obecność radonu najbardziej narażone są kuchnie i łazienki. W mniejszym stopniu dotyczy to pokoi mieszkalnych.

Aby wyeliminować zagrożenie przenikania radonu do budynków mieszkalnych, a przez to zminimalizować zachorowalność na raka płuc, fundamenty należy izolować przed promieniowaniem jonizującym radonu i jego pochodnych. Takie zapewnia m.in. papa Swisspor BIKUTOP podkładowa 200, która może być stosowana nie tylko do hydroizolacji, ale także jako bariera antyradonowa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu