Grupa MCI opublikowała wyniki za I kwartał 2009 r.

Po pierwszym kwartale 2009 r. MCI Management SA uzyskała istotną poprawę wyników finansowych. Są to najlepsze wyniki na przestrzeni ostatniego roku. Jednostkowy zysk netto osiągnął poziom 7,0 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,4 mln zł. Raport finansowy za I kwartał 2009 r. został opublikowany 13 maja 2009 r.

Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w I kwartale roku 2009 stanowił ponad 39% wyniku rocznego 2008. Wartość skonsolidowanych aktywów pod zarządzaniem wzrosła do 302,8 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 214,7 mln zł.

W okresie I kwartału 2009 r. Grupa MCI osiągnęła pierwsze istotne przychody z zarządzania funduszami (2,07 mln zł), które skutkowały osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży w wysokości 1,70 mln zł. Na osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto istotny wpływ miały przeniesienie MCI.BioVentures Sp. z o.o. do dedykowanego funduszu inwestycyjnego oraz wzrost wartości aktywów funduszy posiadanych przez Grupę MCI.

Pierwszy kwartał, to m.in. okres wzmożonej pracy nad poprawą efektywności spółek portfelowych. Obecna kryzysowa sytuacja sprzyja wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej wielu spółek z portfela MCI, co sprawia, że spółki o dobrej kondycji finansowej, zwłaszcza z sektora e-commerce, czy sektora mobilnych technologii stają się beneficjentami kryzysu. Przykładem tego jest ABC Data, spółka która mimo trudnej sytuacji w całej branży osiągnęła wzrost zysku netto o 143%, wzrost wyniku EBITDA o 57% (do poziomu 13,4 mln PLN), zwiększyła marżę brutto o 30%, a przy okazji obniżyła zadłużenie bankowe o 40%.

Potwierdzeniem bardzo dobrej oceny ABC Daty przez międzynarodowych partnerów jest zawarta z firmą Dell umowa dotycząca dystrybucji przez spółkę ABC Data, na zasadach wyłączności, produktów biznesowych i konsumenckich.

Inne przykłady, potwierdzające dobrą kondycję spółek portfelowych, to szereg korzystnych umów oraz inwestycji, jakie zostały ostatnio zawarte:

  • Bankier.pl – zakończone zostało wdrożenie nowej wersji Systemu Partnerskiego – platformy afiliacyjnej opartej na pośrednictwie w sprzedaży produktów;
  • ForMed – podpisanie umowy z LG Electronics na obsługę medyczną 3.000 osób w specjalnej strefie ekonomicznej;
  • Genomed – otwarcie własnego NZOZ, co umożliwia realizację usług w zakresie genetyki medycznej;
  • Telecom Media – uruchomienie portalu społecznościowego JUUP – a mobile content community -(www.juup.com) pozwalającego na wymianę treści multimedialnych przez użytkowników telefonów.

Niektóre spółki portfelowe, takie jak np. Naviexpert osiągnęły w ostatnim kwartale tzw. breakeven point, co jest potwierdzeniem dobrej polityki zarządzania w tych spółkach, jak też słuszności podjętych przez MCI decyzji ograniczenia nowych inwestycji w spółki portfelowe.

Obecny trudny czas chcemy wykorzystać na jeszcze lepszą współpracę ze spółkami portfelowymi, aby sytuacja kryzysowa przyczyniła się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej. Pozwoli nam to na pełniejsze wykorzystanie polepszenia koniunktury w przyszłości. Część naszych spółek portfelowych prowadzi aktywne prace na polu fuzji i przejęć, chcąc spożytkować okres niskich wycen do przeprowadzenia jak najkorzystniejszych transakcji. Spółki, o dobrych fundamentach, będące liderami swoich sektorów, mają teraz niepowtarzalną szansę na zwiększenie udziału w rynku, a to już niedługo zaprocentuje. – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Dobre wyniki finansowe spółek portfelowych będą okazją do tego, by przedłożyć walnym zgromadzeniom tych spółek wnioski o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. – dodaje Tomasz Czechowicz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu